Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye >>
1990. évi C. törvény a helyi adókról,
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
1999. évi LXIII törvény a közterület-felügyeletről,
2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról,
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól,
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Hatályos önkormányzati rendeletek >>

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat >>

Inforáció Biztonsági Szabályzat – IBSz >>

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

Dabas Sportcsarnok 2013. március 23.