Magyar Falu Program

Programajánló

Nincsenek közelgő események

Hasznos hírek

Jogszabályok

Hernádi Polgármesteri Hivatal SzMSz és melléklete(i) (pdf)
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (pdf)
Inforáció Biztonsági Szabályzat – IBSz (pdf)

Magyarország Alaptörvénye
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.