Együtt a hernádi gyermekekért Alapítvány

Székhelye:
2376 Hernád, Fő u. 144.
Kuratóriumi elnök:
Mischlné Strupka Anikó
A szervezet adószáma:
18689091-1-13
Bejegyzésének időpontja:
2000. október

A szervezet a szülők és az óvodapedagógusok kezdeményezése nyomán jött létre. Célja a tevékenység-központú óvodai program folyamatos bevezetéséhez szükséges eszközök, tárgyi feltételek biztosítása, a meglévő lehetőségek bővítése. Az óvodában folyó oktató-nevelő tevékenység műszaki, technikai feltételeinek javítása.