Együtt a hernádi gyermekekért Közalapítvány

Székhelye:
2376 Hernád, Fő u. 144.
Kuratóriumi elnök:
Mischlné Strupka Anikó
A szervezet adószáma:
18689091-1-13
Bejegyzésének időpontja:
2000. október

A szervezet a szülők és az óvodapedagógusok kezdeményezése nyomán jött létre. Célja a tevékenység-központú óvodai program folyamatos bevezetéséhez szükséges eszközök, tárgyi feltételek biztosítása, a meglévő lehetőségek bővítése. Az óvodában folyó oktató-nevelő tevékenység műszaki, technikai feltételeinek javítása.

Dokumentumok:
“Együtt a hernádi gyermekekért” Közalapítvány Alapító okirata (pdf)

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.