Hirdetmények

2017. július 7. – Hirdetmény a 13-576650-307 kódszámú vadászterület földtulajdonosi képviselőjének nyilvántartásba vételéről (pdf)

2017. július 5. – Adásvételi szerződés – Hernád 072/96 hrsz-ú szántó és Hernád 072/97 hrsz-ú ingatlan (pdf)

2017. június 26. – Végzés Hernád 029/39 hrsz-ú foldterület tulajdonjogának átruházásáról (pdf)

2017. június 26. – Adásvételi szerződés – Hernád 053/13 hrsz-ú erdő (pdf)

2017. június 26. – Adásvételi szerződés – Hernád 088/19 hrsz-ú erdő (pdf)

2017. június 26. – Adásvételi szerződés – Hernád 037/69 hrsz-ú erdő, kivett út (pdf)

2017. június 21. – Adásvételi szerződés – Hernád 0111/90 hrsz-ú szántó (pdf)

2017. jűnius 8. – Adásvételi szerződés – Hernád 011/37 hrsz-ú szántó (pdf)

2017. június 8. – Adásvételi szerződés – Hernád 011/44 hrsz-ú ingatlan (pdf)

2017. április 10. – Adásvételi szerződés – Hernád 072/88 hrsz-ú szántó (pdf)

 

Vadászterületek határkijelölésével kapcsolatos döntések 2016. július 20.

2016. évi parlagfű mentesítés – útvonalterv 2016. 07. 04 – 2016. 07. 15. (pdf)

Felhívás a vadászterületek határaival kapcsolatban (pdf)

Vadászterület határok – Tájékoztatás a vadászterületek kialakításával kapcsolatban >>

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatának elérhetősége (pdf)

 

 

(2004. évi CXL. (továbbiakban Ket) 80. § (4) A hirdetményt a hatóság hirdetőtáblájára és az ügyfél lakcíme, az ügy tárgyát képező ingatlan vagy tevékenység gyakorlásának vagy a jogellenes magatartás elkövetésének helye szerinti, valamint a hatásterületen lévő önkormányzat hirdetőtábláján ki kell függeszteni, a központi rendszeren és a hatóság elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzé kell tenni, ezenkívül az önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyi lapban -, valamint a hatóság hivatalos lapjában is közzétehető. Ha a hatóság kijelölés alapján jár el, a hirdetményt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, valamint a kijelölés alapján eljáró hatóság is kifüggeszti és közzéteszi.)

Akadálymentesítés