Általános Iskola

Általános Iskola
Hernádi Általános Iskola

2376 Hernád, Fő út 150.
igazgató: Ráczné Kocsis Krisztina
Tel./Fax: +36 29 374 117

Az iskola saját honlapja: www.hernadiskola.hu

 

“Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen  tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Iskolánk a község egyetlen 8 évfolyamos általános iskolája. Településünk dinamikusan fejlődik, amivel párhuzamosan intézményünk is. A gyerek létszám egy-egy stagnálás után növekszik.

Minden évfolyamon két párhuzamos osztályt indítunk. Minden évfolyamon az átlag létszámot meghaladjuk. Az Alapító okirat szerint iskolánk a következő feladatok ellátását vállalja föl:

Az iskola alaptevékenysége:

 • általános iskolai nevelés, oktatás.

Az iskola egyéb tevékenysége:

 • napköziotthonos és tanulószobai ellátás;
 • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált oktatása, nevelése, egyénre szabott fejlesztés biztosítása, gondozása;
 • sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, egyénre szabott fejlesztés biztosítása, gondozásuk;
 • testi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerési funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;
 • a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;
 • logopédiai szolgáltatás;
 • intézményi étkeztetés;
 • felzárkóztató foglalkozás;
 • a tanulók integrációs pedagógiai rendszerben történő oktatása-nevelése;
 • 5-6. évfolyamon nem szakrendszerű oktatás;
 • községi, iskolai könyvtár;
 • gyógytestnevelés.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.