A 3 Falu-ról és elődeiről …

A 20. század utolsó negyedében, a 70–80-as években élte fénykorát a termelőszövetkezeti gondolkodás. 1977-ben az akkor már országos, sőt nemzetközi hírű hernádi “Március 15.” Termelőszövetkezet egyesült az akkor már Újlengyelt is magában foglaló újhartyáni Keselyhegyi Szakszövetkezettel és így működési területe négy község egészére – Hernád, Újhartyán, Újlengyel, Pusztavacs – bővült. A szövetkezet vezetői elsősorban Cserháti Pál elnök kezdeményezésére egy rendszeresen megjelenő lap létesítéséről döntöttek a négy község lakóinak (akik túlnyomórészt a szövetkezet dolgozói voltak) mind szélesebb körű tájékoztatása céljából. Így indult útjára 1978. július 1-én a Hernádi Híradó, amely felelős szerkesztőjének dr. Gelléri Miklós hivatásos újságírót kérte fel a lapalapító Cserháti Pál. A lap kiadója a Lapkiadó Vállalat volt. A Hernádi Híradó megszűnéséig negyedévente jelent meg, a szerkesztő bizottság változó létszámmal működött. Legnagyobb létszámot a 80-as évek közepe táján érte el, amikor a felelős szerkesztő munkáját nyolc szerkesztőségi tag segítette.

A rendszerváltás a termelőszövetkezet(ek) – és így a lap – “életében” is jelentős változást hozott. A privatizáció nyomán meggyengült gazdaság már képtelen volt egymaga fenntartani az újságot, amely azonban ekkorra már keresett olvasnivaló volt a lakosság körében. A négy község önkormányzatai siettek a lap segítségére. 1991. májusában megjelent a jogutód 4 Falu című újság. Kiadói Hernád, Újhartyán, Újlengyel, Pusztavacs önkormányzatai és a “Március 15.” MgTsz. A felelős szerkesztő továbbra is Gelléri doktor volt, a szerkesztőségi tagok azonban a törzstagok (Varga László, Valentin Károly) mellett a községek delegáltjaiból verbuválódtak.

Miután a lap feladatköre kiszélesedett, egyre inkább lakossági orgánummá alakult az üzemi lapból, indokolt lett a gyakoribb megjelenés. Havonta megjelenő újság lett nyáron két, télen egy hónapi szünettel.

Bár a lap nagy népszerűségnek örvendett, sajnos nem mindegyik önkormányzat bírta a fenntartással járó költségeket. Pusztavacs 1992. februárjától 1994. elejéig időlegesen, majd 2001. júliusától napjainkig véglegesen 3 Falu-ra változtatta a címet kilépésével. Megjegyzendő: a pusztavacsi lakosok legnagyobb bánatára!

1993. év elejétől Varga László lett a lap felelős szerkesztője. Az ő irányítása mellett alakult ki a 3 FALU jelenlegi arculata. A napi politikai csatározásoktól mentes, a községek életéről mind szélesebb körű tájékoztatást adó újságot kedveli, keresi a lakosság.

2005. január 1. óta, Varga László nyugdíjba vonulása után Valentin Károly Gábor a lap felelős szerkesztője. Munkáját kicsi, de összeforrott, lelkes csapat segíti. Zsírosné Pallaga Mária (Hernád), Ruttersmid Katalin (Újhartyán) Petrányi József (Újlengyel) személyében.

A 3 FALU augusztus, szeptember és január kivételével minden hónap első csütörtökén jelenik meg 2050 példányban. A községenkénti példányszám a lakosság arányában kerül szétosztásra.

Valentin

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.