Magyar Falu Program

________

 

“Az iskoláért” Közalapítvány

  • Székhelye, levelezési címe:
  • 2376 Hernád, Köztársaság út 47.
  • Adószám:
  • 18675081-1-13
  • Számlaszám:
  • 65500037-11000389-00000000 Örkényi Takarékszövetkezet hernádi kirendeltsége
A Kuratórium elnöke:
Petróczyné Pálffy Annamária
Tagjai:
Katona-Kissné Déri Andrea
Bese Sándor
Miklósi Lászlóné
Ráczné Kocsis Krisztina
Felügyelő Bizottság tagjai:

Szluka Péter János elnök
Mischlné Strupka Anikó
Tóthné Gomola Katalin

A Közalapítvány célja

– Hernádi Általános iskola tanulóinak ösztönzése jobb tanulmányi eredmény elérésére;
– versenyeken való eredményes szereplésre való ösztönzés;
– táborok támogatása, hogy minél több gyermek megismerhesse országunkat;
– az Alapítvány eszmei és anyagi támogatás nyújt az Általános Iskolában (Hernád Fő utca 150.) folyó oktató, nevelő munka tárgyi feltételeinek javításához

Petróczyné Pálffy Annamária
kuratóriumi elnök

Dokumentumok:
“Az iskoláért” Közalapítvány Alapító okirata (pdf)

Közhasznúsági jelentés és mérleg:

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

Dabas Sportcsarnok 2013. március 23.