Magyar Falu Program

________

 

Hernádi Pitypang Óvoda

Hat csoportos köznevelési intézmény

 

Az intézmény neve: Hernádi Pitypang Óvoda
Cím: 2376 Hernád, Fő utca 144.
Óvodavezető: Lajosbányai Istvánné
Vezető helyettes: Lestárné Ulicska Anikó
Gyermekvédelmi felelős: Lajosbányai Istvánné
logopédus: Homoki Erzsébet és Fajth Petra
Óvodatitkár: Oravecz Klaudia
Telefonszám: +36 29 375 271
E-mail: ovoda(kukac)hernad.hu
Honlap: https://www.hernad.hu/hernadi-pitypang-ovoda

Bemutatkozás

Tevékenységközpontú Pedagógiai Programmal dolgozunk, melynek alapja a 3-6 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magába foglalja a gyermeki személyiség fejlesztését és az iskolai életre való felkészítést a tevékenységek által a tevékenységeken keresztül. Intézményünkben legfőbb tevékenység a játék. Nevelőtestületünk óvodapedagógusai sokoldalúan képzett, többféle állami szakirányú végzettséggel rendelkeznek.

Azért dolgozunk, hogy a 3-6 éves korú gyermekek harmonikus személyiségének életkorra jellemző tulajdonságait kibontakoztassuk és erősítsük. Fejlesszük a gyermekek beszédkészségét, erősítsük önállóságát, megalapozzuk és növeljük önbecsülését. Segítsük az akadályozott és részképesség zavarokkal küzdő, valamint a kiemelt képességű gyermekeket, és a másság elfogadását. A nehéz élethelyzetben lévő családoknak segítséget, támogatást nyújtsunk.
Olyan óvodákba várjuk a gyerekeket, amely befogadó és szeretetben, otthonos, derűs, nyugodt légkörben, biztonságban tölthetik egész napjukat, személyiségüket fejlesztő játékok közt válogathatnak és dinamikus, gyermekszerető óvónők, pedagógiai asszisztensek, dajkák veszik őket körül.

Nevelő munkánk innovatív, tudatos, tervszerű tevékenység, amelyben érvényesül a partnerközpontú szemlélet, a kulturált párbeszéd, az építő kritika, korrekt érdekérvényesítés.

Célunk, hogy a gyerekek

  • Szívesen járjanak óvodába, érezzék ott biztonságban magukat;
  • Fejlődjenek egyéni tempójuknak, érési sajátosságaiknak megfelelően megalapozva iskolai életüket
  • Legyenek aktív résztvevői a társas-kapcsolatoknak, fogadják el a másságot;
  • A magyar nyelv segítségével legyenek képesek közreadni gondolataikat, kifejezni érzelmeiket;
  • Legyen természetes számukra az egészséges életmód; legyen egészséges önbecsülésük, önbizalmuk.

Hernádi Pitypang Óvoda Alapító Okirata (pdf)

Nevelési- Oktatási Intézményi Közzétételi lista
2022/2023 nevelési évben
A 229/2012.(VIII.28.) Kormány rendelete szerint (pdf)

Szervezeti és Működési Szabályzat (pdf)

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.