Magyar Falu Program

________

 

Általános információk

Hernád Nagyközség Önkormányzata
Hernádi Polgármesteri Hivatal

2376 Hernád, Köztársaság út 47.
Tel./Fax: (29)  374 122
E-mail: onkormanyzat(kukac)hernad.hu
KRID azonosító: 106098735

Ügyfélfogadás:

hétfő: 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
csütörtök: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
péntek: 08.00 – 13.00

Az ügyfélszolgálati iroda kedden és ebédidőben is fogadja az ügyfeleket.

 

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

 

Bese Sándor
alpolgármester
alpolgarmester(kukac)hernad.hu

Árva Szilvia
jegyző
jegyzo(kukac)hernad.hu

 

 

ÜGYINTÉZŐINK:

 

Pénzügyi és gazdálkodási csoport

Nagyné Gábor Judit

pénzügyi csoportvezető
e-mail: koltsegvetes(kukac)hernad.hu

 • Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részjogkörű költségvetési szervek költségvetési tervének összeállítása, a költségvetés végrehajtásának koordinálása, adatszolgáltatás az államkincstár felé
 • képviselő-testületi ülésre beszámolók készítése
 • elnyert pályázati támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása
 • a gazdálkodási, pénzügyi csoport munkájának irányítása és a felmerülő problémák kezelése, az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos ügyek, anyagok elkészítésében való részvétel, az elkészítés irányítása, kezelése
 • az önkormányzat eszközeinek nyilvántartása, a leltárak, selejtezések lebonyolítása, a beszerzések, beruházások, értékesítések nyilvántartása
 • pénztári könyvelés
 • Étkezéssel kapcsolatos ügyintézés

 

dr. Horváthné Kálmán Marianna
pénzügyi ügyintéző
e-mail: gazdalkodas(kukac)hernad.hu

 • pénzgazdálkodási, könyvviteli feladatok elvégzése
 • a kiadások és a bevételeinek analitikus nyilvántartása
 • bankszámlaforgalom bonyolítása átutalások, kiutalások végzése
 • számviteli zárási feladatok
 • költségvetés tervezés összeállításában részvétel
 • szállítói számlák, támogatások nyilvántartása
 • munka- és személyügyek intézése
 • bér- és munkaügyi feladatok ellátása
 • polgármesteri hivatal házipénztárának kezelése
 • eseti segélyek, kisebb összegű számlák helyben történő kifizetése
 • szigorú számadású nyomtatványok kezelése
 • segélyekhez kapcsolódó állami támogatások igénylése.

 

Rácz Jánosné
pénzügyi ügyintéző
e-mail: penzugy(kukac)hernad.hu

 • könyvelési feladatok
 • pénztár ellenőrzési feladatok
 • beszámolók elkészítésében közreműködés
 • analitikus nyilvántartások (leltározás, selejtezés ütemezése, szervezése, lebonyolítása)
 • költségvetés tervezés összeállításában részvétel
 • Étkezéssel kapcsolatos ügyintézés

 

Halápiné Bennárik Ágnes
adóögyi ügyintéző
e-mail: ado(kukac)hernad.hu

 • helyi adóügyek intézése (gépjármű-, iparűzési adó, talajterhelési díj), adókivetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése, az adóalanyok nyilvántartása
 • méltányossági kérelmek és részletfizetési kedvezmények intézése
 • gondoskodik az adók módjára behajtandó köztartozások beszedéséről, szükség szerint megindítja az adóbehajtási eljárást
 • bankszámla kivonatainak összerendezése
 • adóigazolások kiadása

 

Szociális ügyek

Szeibert-Katona Gabriella
szociális ügyintéző
e-mail: szocialis(kukac)hernad.hu

 • szociális ügyek (települési támogatás)
 • járási hivatalhoz kapcsolódó ügyek intézése (közgyógyellátás, ápolási díj, aktív korúak ellátása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság)
 • Humán Ügyek Bizottsági Üléseinek előkészítése, jegyzőkönyv készítése
 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, HH/HHH megállapítás
 • Közérdekű munkák koordinálása
 • Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása
 • Tüdőszűrővel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Hatósági statisztika elkészítése, továbbítása az illetékes hatóságok felé
 • Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat koordinálása
 • Közhasznú foglalkoztatottak koordinálása
 • Szociális tűzifa támogatás ügyintézése
 • Közterületek rendjének felügyelete

 

Műszaki ügyek

Hrumó Rita
ügyintéző
e-mail: muszak(kukac)hernad.hu

 • üzletek működési engedélyével kapcsolatos ügyek
 • anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 • hagyaték és a kapcsolódó feladatok ellátása
 • katasztrófa- és polgári védelem
 • közutakkal, közterületekkel kapcsolatos hatósági intézkedések
 • helyi közútkezelői hozzájárulások kiadása
 • adó és értékbizonyítványok kiállítása
 • külterületi földek eladási és haszonbérleti nyilatkozatok kifüggesztése
 • település környezetvédelmi feladatai
 • címnyilvántartással kapcsolatos feladatok
 • népesség-nyilvántartási feladatok

 

Sponga Tamás
informatika, műszaki ügyintézés
e-mail: informatika(kukac)hernad.hu

 

Hivatali ügyek

Janicsák Teréz
ügyfélszolgálati munkatárs
e-mail: onkormanyzat(kukac)hernad.hu

 • Ügyfelek tájékoztatása, irányítása a megfelelő ügyintézőkhöz
 • Központi iktatási és irattározási feladatok ellátása
 • Posta átvétele, telefonközpont kezelése, fénymásolás, faxok küldése- fogadása
 • Lakcímbejelentő lapok átvétele
 • Polgármester és a jegyző által kiadott napi feladatok ellátása
 • Ügyintézők napi munkájának segítése
 • szemétszállító edény nyilvántartása, kiadása
 • a hivatalban naponta keletkezett postaküldemények elkészítése

 

Kézbesítési feladatok, hivatalsegéd:

Fajt Csilla

 • az ügyintézők által elkészített levelek lakossághoz történő kézbesítése

Hernádi Polgármesteri Hivatal Alapító okirata – pdf

Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) – pdf

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. Szluka István 1962.