A hernádi szemétlerakó rekultivációja

Új Széchenyi Terv

 

A projekt neve:
“Hernád Község települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációja” KMOP-2009-3.3.2.
A projekt leírása:
A hernádi szilárd hulladék telepre 1985 és 2003-ban között deponáltak be mintegy 60 ezer köbméter kommunális háztartási hulladékot, amely veszélyesnek minősülő anyagot nem tartalmaz. A telep bezárása óta ezt feladatot a dabasi regionális hulladékkezelő vette át. A hernádi telepen felhalmozódott hulladék további környezetszennyezésének a végleges megoldása elsősorban közegészségügyi okok miatt elengedhetetlen, nem beszélve a tájképi és ökológiai szempontokról, hogy a természeti környezet véglegesen visszanyerhesse az eredeti állapotát.

A hulladéklerakóval kapcsolatos feltételeket a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szabályozza. A jogszabály értelmében elkészült a hernádi lerakó környezetvédelmi felülvizsgálata, amely alapján a szakhatóság jóváhagyta a terület rekultivációs tervét.

A rekultiváció elmaradása folyamatos és növekvő mértékű hatósági bírságot von maga után, ezért a hernádi önkormányzat 2009-ben pályázatot nyújtott be a Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül, amely eredményes lett.

62 millió 912 ezer 500 forint értékű beruházást az európai Unió, valamint a Magyar Köztársaság költségvetése 90 százalékban támogatta. A fennmaradó  tíz százaléknyi önrést – 6 millió 991 ezer 250 forintot – a Hernád Település Önkormányzata állja.

A rekultiváció során a hulladéktelep területén gyom és bozótirtás történik, majd áthalmozzák a hulladékot a talajjal együtt, a keletkezett mélyedéseket feltöltik és felszínét a csapadékvíz elfolyása érdekében megfelelő lejtéssel látják el. A kiegyenlítő rétege, amellyel lefedik három részből áll, egy harminc centiméter vastag kis mésztartalmú salakból, vagy biohulladékból. Az ezt követő fedőréteg harminc centiméteres humuszban gazdag talajból, azt pedig őshonos füvekkel fedik be. A fedőrétegben apró szellőzőket létesítenek a keletkező gázok kipárolgása érdekében, valamint az egész köré övárok létesül a csapadékvizek elvezetése érdekében. A területen három monitoring kutat alakítanak ki a talajvíz szennyezettségének mérése érdekében.

A rekultiváció alapvető célja: begyógyítani a keletkezett tájsebeket és visszailleszteni eredeti környezeti állapotába az addig területet, így számolva fel a további illegális szemétlerakás és környezetszennyezés lehetőségét.

A projekt megvalósulása hosszú távra alapozza meg az itt élőknek az egészséges élethez és környezethez való jogát, hiszen csökkennek az egészségügyi kockázatok, miközben javul és általánosabbá válik a környezettudatos gondolkodás, növelve a település népességi, valamint gazdasági tőkevonzó képességét.

A beruházás 2011 nyarán fejeződik be, kivitelezője a dunaharaszti székhelyű Hidrográd Kft.

A kedvezményezettek neve:
Hernád Község Önkormányzata

2376 Hernád, Köztársaság út 47.

A Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

1134 Budapest, Váci út 45.

Kapcsolatok:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (www.fi.kvvm.hu)

Infoblokk3_KA

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.