Norvég Projekt

Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatja az iskola és óvoda épületek energetikai korszerűsítését

2004. májusában az Európai Gazdasági Térség az EU bővítés következtében kibővült az újonnan csatlakozott országokkal. Ezzel egy időben Izland, Lichtenstein és Norvégia létrehozta az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási konstrukciókat annak érdekében, hogy elősegítse a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a kibővült EGT-ben. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus a 10 új tagállam, míg az EGT Finanszírozási Mechanizmus a 10 új tagállam, valamint Görögország, Portugália és Spanyolország számára érhető el.

E pályázati konstrukcióra Hernád Község Önkormányzata 2006. szeptemberében pályázatot nyújtott be Kistérségi mintaprojekt energiahatékonysági beruházásra és megújuló energiák bevezetésére címmel. A pályázat magyar részről 2007-ben kiválasztásra került, melyet 2008. márciusában a brüsszeli Finanszírozási Mechanizmus Bizottság is jóváhagyott. A nyertes pályázat (Projekt referencia száma: 0039/NA/2006-2/ÖP-1) Végrehajtási Szerződésének megkötése a napokban várható.

A projekt célja a Hernádi Általános Iskola és Óvoda energia-hatékony, gazdaságos üzemeltetési feltételeinek megteremtése, megújuló energiák bevezetése.

Az intézmények energiaracionalizálása keretében megvalósul a fűtés- és melegvíz-szolgáltató rendszer rekonstrukciója. Az önkormányzat olyan, ma még Magyarországon újdonságnak számító rendszereket alkalmaz a beruházásban, melyek mintaként szolgálhatnak más önkormányzatok számára is, hogy hogyan csökkenthetik e rendszerekkel hatékonyan a légszennyező források kibocsátását, s miként valósíthatják meg az intézményeik energia hatékony és költségtakarékos üzemeltetését. Telepítésre kerül intézményenként egy komplex hőszivattyús-napkollektoros, megújuló energiaforrásra épülő energiaellátó rendszer. A vákuumcsöves napkollektorokkal akár télen is előállítható a használati meleg víz részben, vagy egészben. A berendezések mindkét intézmény estén a tetőre kerülnek felszerelésre. A hőszivattyú gyakorlatilag fordított hűtőként elektromos energiával működő készülék, mellyel kiváltható a gázfelhasználás 80 %-a. A berendezés jelen esetben a talajvíz hőjét vonja el, s abból állítja elő a fűtési meleg vizet. Nyáron fordított üzemmódban az épület hűtésére is alkalmazható.

Annak érdekében, hogy valóban jelentős (kb. 60–80 %-os) költségmegtakarítás legyen elérhető, s az energiapazarló, környezetszennyező üzemeltetés megszűnjön, csökkentjük az intézmények fűtési teljesítmény-igényét is. Ezért korszerű, környezetbarát (természetes ásványgyapot) homlokzati és födém hőszigetelő rendszert építünk be. Az elavult nyílászárókat új, fokozott légzárású, különleges hőszigetelésű (környezetbarát anyagú) fa nyílászárókra cseréljük.

Projekt finanszírozása, ütemezése

Forrás összetétel:
EURHUF
(275 Ft/EUR árfolyamon)
Projekt teljes költségvetése:342 34394 144 325
Támogatás összege:290 99280 022 800
Saját erő:51 35114 121 525
Támogatás mértéke:85 %

ÜTEMTERV:

  • Kivitelezés megkezdésének tervezett időpontja: 2009. március 3.
  • Fizikai megvalósítás tervezett határideje: 2009. október 31.

A projekt az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával valósul meg.

Norvég Projekt

 

A nyitó és a záró rendezvény fotói (2009).

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.