Tanyagondnoki Szolgáltatás

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületen élők esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a tanyákon élők szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:
A település külterületén életvitelszerűen tartózkodó lakosság, aki aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére.
A tanyagondnoki szolgálat egyik legfontosabb célcsoportja az időskorúak köre, a számukra nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Cél, hogy megkapják azon segítő szolgáltatásokat, amelyek révén minél hosszabb ideig otthonukban, megszokott lakókörnyezetükben élhetnek, és – egészségi állapotuk függvényében – legyen lehetőségük a helyi köz-és kulturális életben, programokban is részt venni
Hernád Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című pályázat keretében

15 000.000 Ft,

vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Hernád Nagyközségben a Tanyagondnoki Szolgálat megkezdi tevékenységét 2022.01.01. nappal.

A Tanyagondnoki szolgáltatás célja, a külterületi lakott helyeken élők életminőségének javítása, a településrészen nem található szolgáltatásokhoz való eljuttatás által. Kiemelt célcsoport a fiatal és idős korosztály, akiknek a közszolgáltatások és állami intézmények igénybevételéhez nélkülözhetetlen a szolgálat megléte.

Ellátási terület: Beton út, Bodza dűlő, Bogár dűlő, Búza utca, Csárdapuszta út, Cserje utca, Dabasi dűlő, Deák Ferenc utca, Dózsa György út, Erdő utca, Erdőalja út, Iskola út, Kis utca, Kossuth Lajos utca 52-58 számig, Rákóczi út, Szigetköz út, Újhartyáni dűlő utca
Ellátási körzethez tartozó lakosság szám: 288 fő

Ezen fő célok tekintetében Hernád nagyközség a tanyagondnoki szolgálat létrehozásával, működtetésével és fenntartásával a következőket kívánja elérni:

   • a településrész és a lakosság elszigeteltségének mérséklése;
   • a lakosság életfeltételének javítása, a településrészen a jobb életminőség elérése;
   • a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése;
   • az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének elősegítése;
   • a települési funkciók bővítése;
   • a közösség fejlesztése, a helyi társadalom és civil szféra erősítése;
   • helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítése;
   • az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése, javítása.

Tanyagondnok feladatai:

   • közreműködés étkeztetésben,
   • közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában,
   • közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
   • az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi rendelésre szállítás, az egyéb
   • egészségügyi intézménybe szállítás, a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása)
   • gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása (gyermekszállítás oktatás-nevelési intézménybe, egyéb gyermekszállítás)
   • a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése,
   • egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
   • közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben,
   • egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés,
   • a tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett – az önkormányzati feladatok megoldását segítő – szolgáltatások.

Az ellátás igénybevételének módja
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. A szolgáltatások térítésmentesek. A tanyagondnokok csak azokat a feladatokat láthatják el, amelyek a szakmai programban meg vannak jelölve, vagy amelyekre az intézményvezető engedélyt adott. Az igénybevétel kérelmezése az intézmény által biztosított kérelmen és szóban történhet.

A tanyagondnokok és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja
Az ellátást igénybe vevővel a tanyagondnoki szolgálat munkatársai folyamatosan kapcsolatot tartanak fenn – személyes kapcsolattartás – telefon – üzenethagyással

Kapcsolattartás lehetséges módjai:
Személyesen elérhető: Ruttersmidné Nagy Éva tanyagondok
Fogadóórája: hétfő-szerda: 13.00-16.00-ig
Telefonon: 06-70-199-5880
Írásban: Hernád, Hernádi Alapszolgáltatási Központ Köztársaság út 47. szám alatti irodájában, vagy/ Hivatal postaládája
Elektronikus úton: tanyagondnok@hernad.hu
Várjuk érdeklődésüket, hogy segíthessünk!

Tanyagondnoki Szolgálat szakmai program 2022. (pdf)

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.