Sikeres kosaras TAO pályázat

október 9, 2018 in Legújabb híreink, Pályázatok

A program legfőképpen a kosárlabda népszerűsítését, a rendszeres mozgást, a csapatjáték megszerettetését szolgálja. A kosárlabda alapjainak a megismertetése, elsajátítása, az életkori sajátosságoknak megfelelő jártasságok, képességek kialakítása a cél. A Pest Megyei Bajnokságban a mini, gyerek, junior és felnőtt csapatainkat indítjuk, az Országos Kenguru Bajnokságban a mini csapatot, a gyerek csapatot pedig az Országos Gyerek Kupa bajnokságokba nevezzük be. Folytatjuk a “dobd a kosárba” programot az 1-2. és a 3-4. osztályos gyerekekkel. Ismét indul előkészítő és óvodás csoport. Hernád Nagyközség Önkormányzata rendelkezik sportkoncepcióval, melyben a kosárlabda kiemelkedő helyen szerepel.

A program megvalósítása mindenkinek fontos községünkben, hiszen a gyerekek mellett egyre több felnőtt ismerkedik meg a játékkal. A családi játékdélutánok mellett a 2012-ben indult “kosárlabda dzsembori” megrendezésével, ami a nagy siker miatt már hagyománnyá vált, nagyon sok embert tudunk bevonni a játékba. A kosárlabda egyre nagyobb népszerűségének az egyik bizonyítéka a mérkőzések emelkedő nézőszáma! A gyerekek rendszeres sportolása nem csak a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja, hanem egészségük megőrzésében is fontos szerepet játszik. Fejlődik közösségi szellemük, megtanulnak felelősséget vállalni magukért, társaikért, tolerálni tudják mások hibáit. A sportfejlesztési program megvalósulása töretlen, zökkenőmentes. A tevékenység az önkormányzat és a lakosság támogatását bírja. A tornaterem és a szabadtéri pálya használatát az önkormányzat továbbra is biztosítja.

A továbbiak:

Kérelem (pdf)
Határozat – Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása (pdf)

Kné Kis Pap Julianna
alapítvány elnöke

BURSA HUNGARICA 2019

október 8, 2018 in Pályázatok

Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.

Az Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének (https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx) és az önkormányzathoz történő benyújtása 2018. október 5 – 2018. november 6. között lehetséges.

Tovább… BURSA HUNGARICA 2019

Az EU jövője a kezünkben van

szeptember 20, 2018 in Közlemények, Pályázatok

Az EU jövője a kezünkben van” című pályázatunk fő célja volt, hogy támogassuk a demokrácia alapelveit, az együttműködést, a közös uniós értékeket a változó Európában, aktív helyi és regionális részvétellel, nemzeti és uniós szinten. Az egyes aktivitásokkal sikerült megszólítanunk minden korosztályt. Új módszerekkel próbáltuk közelíteni az országok polgárait, minden társadalmi rétegét, hogy megértsék egymás társadalmi és politikai problémáit, beszélgessenek a migrációs problémáról, megvitassák az EU jövőjét, felkészüljenek az elkövetkező EU parlamenti választásokra.
A rendezvényt hagyományosan minden évben megrendezzük testvárosaink részvételével. Községünk és testvérvárosaink polgárai is minél szélesebb körben megismerhették az EU tagságból származó előnyöket, lehetőségeket. A projekt segítségével részt vehettek az EU döntéshozatalában. Új kapcsolatok alakultak ki a lakosság körében is.

Tovább… Az EU jövője a kezünkben van

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

szeptember 28, 2017 in Pályázatok

Önkormányzatunk ez évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű ( nappali tagozatos ) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Lehetőség van a középiskola utolsó évfolyamos tanulói és érettségizettek számára is pályázatot benyújtani.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 2017/2018. tanév második (tavasz), illetve a 2018/2019. tanév első féléve (őszi).

Tovább… Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Pályázat művelődési ház igazgató beosztásra

október 20, 2014 in Pályázatok

Hernád Nagyközség Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

Művelődési Ház

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A pályázat részletei itt olvashatók. (pdf)

Pályázat gyepmesteri feladatok ellátására

január 31, 2014 in Legfontosabb híreink, Pályázatok

Hernád Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet gyepmesteri feladatok ellátására

1. A pályázat kiírója
Hernád  Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Pályázati kiíró) 2376 Hernád Köztársaság út 47.
képviseli: Zsírosné Pallaga Mária  polgármester, e-mail:polgarmester@hernad.hu
Tel.: 29-374-122

Tovább… Pályázat gyepmesteri feladatok ellátására

Norvég Projekt

augusztus 10, 2010 in Pályázatok

Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatja az iskola és óvoda épületek energetikai korszerűsítését

2004. májusában az Európai Gazdasági Térség az EU bővítés következtében kibővült az újonnan csatlakozott országokkal. Ezzel egy időben Izland, Lichtenstein és Norvégia létrehozta az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási konstrukciókat annak érdekében, hogy elősegítse a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a kibővült EGT-ben. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus a 10 új tagállam, míg az EGT Finanszírozási Mechanizmus a 10 új tagállam, valamint Görögország, Portugália és Spanyolország számára érhető el.

 

E pályázati konstrukcióra Hernád Község Önkormányzata 2006. szeptemberében pályázatot nyújtott be Kistérségi mintaprojekt energiahatékonysági beruházásra és megújuló energiák bevezetésére címmel. A pályázat magyar részről 2007-ben kiválasztásra került, melyet 2008. márciusában a brüsszeli Finanszírozási Mechanizmus Bizottság is jóváhagyott. A nyertes pályázat (Projekt referencia száma: 0039/NA/2006-2/ÖP-1) Végrehajtási Szerződésének megkötése a napokban várható.

A projekt célja a Hernádi Általános Iskola és Óvoda energia-hatékony, gazdaságos üzemeltetési feltételeinek megteremtése, megújuló energiák bevezetése.

Az intézmények energiaracionalizálása keretében megvalósul a fűtés- és melegvíz-szolgáltató rendszer rekonstrukciója. Az önkormányzat olyan, ma még Magyarországon újdonságnak számító rendszereket alkalmaz a beruházásban, melyek mintaként szolgálhatnak más önkormányzatok számára is, hogy hogyan csökkenthetik e rendszerekkel hatékonyan a légszennyező források kibocsátását, s miként valósíthatják meg az intézményeik energia hatékony és költségtakarékos üzemeltetését. Telepítésre kerül intézményenként egy komplex hőszivattyús-napkollektoros, megújuló energiaforrásra épülő energiaellátó rendszer. A vákuumcsöves napkollektorokkal akár télen is előállítható a használati meleg víz részben, vagy egészben. A berendezések mindkét intézmény estén a tetőre kerülnek felszerelésre. A hőszivattyú gyakorlatilag fordított hűtőként elektromos energiával működő készülék, mellyel kiváltható a gázfelhasználás 80 %-a. A berendezés jelen esetben a talajvíz hőjét vonja el, s abból állítja elő a fűtési meleg vizet. Nyáron fordított üzemmódban az épület hűtésére is alkalmazható.

Annak érdekében, hogy valóban jelentős (kb. 60-80 %-os) költségmegtakarítás legyen elérhető, s az energiapazarló, környezetszennyező üzemeltetés megszűnjön, csökkentjük az intézmények fűtési teljesítmény-igényét is. Ezért korszerű, környezetbarát (természetes ásványgyapot) homlokzati és födém hőszigetelő rendszert építünk be. Az elavult nyílászárókat új, fokozott légzárású, különleges hőszigetelésű (környezetbarát anyagú) fa nyílászárókra cseréljük.

Projekt finanszírozása, ütemezése

Forrás összetétel:

EUR

HUF

(275 Ft/EUR árfolyamon)

Projekt teljes költségvetése:

342.343

94.144.325

Támogatás összege:

290.992

80.022.800

Saját erő:

51.351

14.121.525

Támogatás mértéke: 85 %

ÜTEMTERV:

Kivitelezés megkezdésének tervezett időpontja: 2009. március 3.

Fizikai megvalósítás tervezett határideje: 2009. október 31.

 

norveg.jpg

 

A projekt az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával valósul meg.

A nyitó és a záró rendezvény fotói (2009).

KMOP-4.6.1/B2 2008-0029

június 28, 2009 in Pályázatok

PROJEKTZÁRÁS

A táblák elhelyezkedése:
Hernád Hernád Hernád Hernád

Pusztavacs Pusztavacs Pusztavacs

 

PROJEKTINDÍTÁS

meghivo_kulso

meghivo_belso

sajtokozlemeny

A projekt prezentációja.

A projekt indító rendezvény fotói.

TÁMOP-3.1.4/08/1.

június 28, 2009 in Pályázatok

UMFT logó

TÁMOP-3.1.4/08/1. – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben

Az általános iskola projektje

A napköziotthonos óvoda projektje

  1. feladatellátási hely: Hernád Iskola: 20.081.400,-Ft
  2. feladatellátási hely: Hernád Óvoda: 6.111.240,-Ft
  3. feladatellátási hely: Pusztavacs Iskola: 12.248.200,-Ft.

Kedvezményezett neve, elérhetősége:
Községi Önkormányzat Hernád
2376 Hernád
Köztársaság út 47.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1055 Budapest
Bihari János utca 5.

A Napköziotthonos Óvoda Csiga-biga csoportjának programja

NFÜ logó