Magyar Falu Program

________

 

Sportszervezőt keresünk

Hernád Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet SPORTSZERVEZŐ munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:
Sport szakfeladattal kapcsolatos irányító, szervezői munka ellátása. Közreműködés sport- és községi rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában.  Kapcsolattartás, együttműködés az önkormányzat intézményeivel, civil szervezetekkel, csoportokkal, szakemberekkel. A községi sportpálya és az általános iskola tornaterme használatának felügyelete, koordinálása, karbantartása. Pályázatfigyelés, pályázatírás. Információadás külső érdeklődők számára.

Pályázati feltételek:
– érettségi bizonyítvány,
– B kategóriás jogosítvány,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet ,
– előnyt jelent sport területén szerzett min. 1-2 év szakmai tapasztalat, edzői végzettség

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Munkaviszony időtartama:
határozott idejű: 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartó jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
Hernád Fő utca 150.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Munka törvénykönyvéről szóló”  2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázat benyújtásának határideje:
2013. december 10.

Pályázat benyújtásának módja:
Postai úton  Hernád Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (Hernád Köztársaság út 47.)
Személyesen a Hernád Nagyközség Önkormányzata polgármesterénél

Pályázat elbírálásának határideje:
2013. december 16.


One Reply to “Sportszervezőt keresünk”

Comments are closed.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.