Magyar Falu Program

________

 

Márciusi testületi ülések

Bár általában csak egy ülésre kerül sor havonta, márciusban két testületi ülésre is sor került. Március 19-i – soron kívüli – ülésén a Képviselő-testület megalkotta az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2004.(VIII.9.) sz. rendelet módosítására az 5/2012.(III.19.) sz. rendeletet.

A módosításra termőföldjeink védelme miatt van szükséges. Az elfogadott rendelet módosítás megtiltja az almozás nélküli állattartó telephelyekről származó folyékony halmazállapotú hígtrágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését. A rendelkezés környezetvédelmi szempontból is.

A március 21-én megtartott ülésen a következő napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

A Képviselő-testület az örkényi Rendőrőrsnek a község közbiztonságáról szóló beszámolóját a 8/2012.(III.21.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadta.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 6/2012.(III.21.) sz. rendeletet. A most elfogadott rendelet előfeltételként szabja meg a lakásfenntartási támogatás és a rendszeres szociális segély nyújtásához a lakókörnyezet rendezettségét.

A képviselő testület 9/2012.(III.21.) sz. képviselő-testületi határozat hozzájárul a KMOP-4.6.1-11 számú pályázat elkészítéséhez és benyújtásához. A pályázat tartalmát ismeri, és annak megvalósítását támogatja, az óvoda bővítés megvalósításához szükséges önrész rendelkezésre áll.

A képviselő-testület 10/2012.(III.21.) sz. képviselő-testületi határozattal alapítványt hoz létre, melynek célja az egészségügyi intézmények eszközeinek fejlesztése.

A képviselő-testület 11/2012.(III.21.) sz. képviselő-testületi határozattal úgy döntött, hogy a sportpálya kerítésének felújítására pályázatot nyújt be.

Boldizsár Csaba jegyző


One Reply to “Márciusi testületi ülések”

  1. Veréb Krisztina

    Szeretném javasolni, hogy aktualizálják a weboldal “Önkormányzati rendeletek” menüpontja alatt található tartalmat.

Comments are closed.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.