Magyar Falu Program

________

 

Fontos információk földhasználóknak

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala az alábbi felhívás közzétételére kérte szerkesztőségünket:

Felhívás valamennyi földhasználó számára

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó

köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján 2013. március 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót.

Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a Korm. rendelet alapján a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. /Az a földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság használatába regisztrálta./

…………………………………………………………………………………………………………………………….

A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a Magyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény. A 2013. január 1-ével hatályba lépett rendelkezés értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó termőföldterületet használó, hanem

valamennyi földhasználó köteles bejelenteni a használatát

a területileg illetékes járási földhivatalnál.

A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem engedte át más személy részére.

…………………………………………………………………………………………………………..

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap és az bejelentési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót az földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

A földhasználati nyilvántartás új szabályairól szóló közleményt IDE kattintva olvashatják el.


2 Replies to “Fontos információk földhasználóknak”

 1. pama

  Kedves Nagy Zoltán!
  Földhasználó az, aki termőföldet (szántó, erdő, rét, legelő) használ. A belterületi építési telken kialakított kert, szőlő stb. nem tartozik a regisztrációs kötelezettség alá.
  Üdvözlettel: admin

 2. Nagy Zoltán

  Őszinte tiszteletem a válaszadónak !!
  Az én értelmezésem szerint a földhasználó,az is akinek a családi háza körül föld terület van és ez független a nagyságától és attól is, hogy mire használja ?
  Mindenkinek, akinek családi háza van regisztrálni kell ??

  Üdvözlettel: Nagy Zoltán

Comments are closed.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. Hriazik Pál, Rozbora József, Juris János, Bese János és Juris Mihály