Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Beszámoló képviselő-testületi ülésről

cimer_grey2011. február 14-én ismét ülést tartott a hernádi képviselő-testület. A szokásostól eltérő időpontot a 2011. költségvetés elfogadásának szükségessége indokolta. A költségvetés mellett más napirendeket is tárgyaltak, s a  továbbiakban olvasható döntéseket hozták:

 A képviselő-testület elfogadta Hernád Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetését. Fidler Sándor könyvvizsgáló és Zsírosné Pallaga Mária polgármester egybehangzó véleménye volt, hogy példaértékű, biztos lábakon álló költségvetést fogadtak el. Az ezévi költségvetés elsődleges célja az intézmények gazdaságos fenntartása, a kötelezettségek maradéktalan teljesítése és a szükséges fejlesztések  megvalósítása. A fejlesztések mindegyikéhez pályázati forrásokat is be kívánnak vonni.

 

 A képviselő-testület elfogadta a község címeréről, zászlajáról, valamint pecsétjének használati rendjéről szóló új rendeletét, amely részletesen szabályozza azok használatának feltételeit. (Ide kattintva letölthető.)

Egy, az önkormányzat tulajdonában lévő telek eladásáról is döntöttek a képviselők. Az ilyen módon befolyó összeget az önkormányzat fejlesztésre fogja felhasználni.

A Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására is sor került, a sajátos nevelési igényű gyerekekre vonatkozó kitételekkel.

A testületi ülés végén zárt ülés keretében szociális ügyeket tárgyaltak.

Boldizsár Csaba jegyző

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.