Képviselő-testületi ülés új időpontban

június 23, 2019 in Közlemények, Önkormányzati és hivatali információk

Tájékoztatjuk a kedves Érdeklődőket, hogy 2019. június 24-e helyett július 1-jén (hétfő) ül össze a Képviselő-testület, 17.30 órakor.

Igazgatási szünet

december 15, 2014 in Közlemények, Önkormányzati és hivatali információk

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a képviselő-testület döntése szerint a Polgármesteri Hivatal 2014. december 23. napjától 2015. január 5. napjáig igazgatási szünetet tart.

Ügyeleti nyitva tartás:

 december 23. kedd  8.00 – 12.00 óráig
 december 24. szerda  nincs ügyfélfogadás
 december 29. hétfő  8.00 – 12.00 óráig
 december 30. kedd  8.00 – 12.00 óráig
 december 31. szerda  8.00 – 12.00 óráig
 január 2. péntek  nincs ügyfélfogadás

 

Megértésüket köszönjük!

Árva Szilvia jegyző

Önkormányzati választás – eredmények

október 13, 2014 in Legfontosabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

Hernád Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a polgármester, a helyi önkormányzati képviselők és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő határozatokat:

 

Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről (pdf)

Jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők választási eredményéről (pdf)

Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről (pdf)

További eredmények olvashatók a valasztas.hu oldalon.

Helyi Választási Bizottság határozatai

szeptember 9, 2014 in Közlemények, Önkormányzati és hivatali információk

Hernádi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött választásán állított jelöltek sorsolása tárgyában meghozta a következő határozatokat:

a Hernádi Helyi Választási Bizottság 26/2014. (IX. 08.) számú határozatai (pdf)

Állattartás korlátozás nélkül?

október 8, 2012 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

Az állattartást szabályozó jogszabályok változásai nagy figyelmet keltettek a közelmúltban és a médiában is kiemelt helyet kapott a téma. A mezőgazdasági haszonállatok és a kedvtelésből tartott állatok tartásának körülményeit törvény, kormányrendelet és miniszteri rendeletek szabályozzák.Tovább… Állattartás korlátozás nélkül?

A novemberi testületi ülés döntései

december 4, 2011 in Közérdekű információk, Önkormányzati és hivatali információk

A Hernád Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 28-án hétfőn megtartott ülésen a következő napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

A testület egy hangú szavazással fogadta el az önkormányzat 2011. évi gazdálkodási tervének I.-III. negyedévi beszámolóját. A testület megalkotta a 13/2011. (XI.29.) rendeletet a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására.

Sor került a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadására is. Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony előterjesztésében meghatározta a következő évre vonatkozó költségvetési irányelveket. Ezek között hangsúlyozta, hogy legfontosabb a takarékos és ésszerű gazdálkodás követelményeinek érvényesítése.

A képviselő-testület elfogadta a község településszerkezeti tervének részleges módosításait.

A településrendezési terv módosításával összhangban, sor került a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításaira is.

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendeletet.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a hagyományoknak megfelelően, idén is ajándékcsomaggal kedveskedik a község 70 éven felüli lakosainak.

A testület a Humán Ügyek Bizottsága előterjesztése és a Pénzügyi bizottság javaslata alapján elbírálta a Bursa Hungarica pályázatokat is. A 2012-es évre 16 pályázó közül 5-nek állapított meg ösztöndíjat.

A novemberi soron kívüli testületi ülés határozatai

november 8, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

2011. november 7-én soron kívüli tesütleti ülést tartott Hernád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, amelyen a képviselők az alábbi határozatokat hozták:

A képviselő-testület módosította az Üzletházban található lakások Opciós Szerződését.
A képviselő-testület elfogadta a Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okirat módosítását.

A Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda minőségirányítási programjának értékelését a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta.

Boldizsár Csaba jegyző

 

Októberi testületi döntések

november 8, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

A Hernád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 24-én megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta: A képviselő-testület elfogadta az Esély Szociális Szolgálat Alapító Okiratának és a Társulási Megállapodásának módosításait. A módosításokra a nemrég lezárult pályázat miatt volt szükség.

A képviselők egyhangú szavazással elfogadták a Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratáról szóló módosításokat.

Az óvodai konyha szabad kapacitása miatt lehetőség nyílik, hogy a szolgáltatásokat külső étkezők is igénybe vehessék. A képviselő-testület döntése alapján térítési díj mértéke november 1-től 630 Ft.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony tájékoztatta a képviselőket, hogy a „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat keretein belül lehetőség nyílik az óvoda épületének felújítására és bővítésére, ezért kérte a testület felhatalmazását, hogy a pályázat előkészületi munkálatait a megkezdhesse.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2011-es kiírás „Térségi kulturális és sportrendezvények, közösségépítő rendezvénysorozatok” kiírásra pályázatot nyújt be, amellyel a 2012-ben 20. alkalommal megrendezésre kerülő Hernádi Falunap megrendezéséhez kíván támogatást szerezni.

Boldizsár Csaba jegyző

Szeptemberi testületi határozatok

október 6, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk


A Hernád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 26-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta 12/2011 (IX. 27.) számú rendeletet a szociális igazgatásról és ellátásokról.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy ez évben is csatlakozik Bursa Hungarica felsőfokú Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz a pályázat 2012. évi fordulójára az „A” és „B” jelű pályázatot a felsőoktatási hallgatók és középiskolai tanulók számára kiírja.

A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat konzorciumi együttműködésben pályázatot nyújt be a Tanyafejlesztési programra a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását biztosító gépek, eszközök beszerzésére, egyben határozatot hozott az önerő biztosításáról is.

A képviselő-testület módosította Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát is. A módosításokra a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változások miatt volt szükség.

Boldizsár Csaba jegyző

 

Az Alaptörvény asztala

szeptember 1, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

c400


Az Országgyűlés 2011. április 18-án elfogadta Magyarország Alaptörvényét, amely a Magyar Közlöny 2011. április 25-i ünnepi számában jelent meg.

Az Országgyűlés az Alaptörvényt jelentőségéhez méltó módon kívánja eljuttatni az állampolgároknak.

Ezért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi és közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára 2011. augusztus 26-án kelt levele alapján szeptember 1-től a Hernád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában felállításra került AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA.

Így az állampolgárok megismerkedhetnek a joganyaggal és lehetőségük nyílik, hogy névre szóló formában megrendelhessék az Alaptörvénynek az Országgyűlés elnöke aláírásával ellátott ingyenes példányát.

AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA megtekinthető, a kiadvány pedig megrendelhető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Boldizsár Csaba jegyző

A június 27-i testületi ülés döntései

július 28, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

A Hernád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. június 27-én megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

Dr. Kovács Ákos a Fehér Sólyom Gyermekgyógyászati Betéti Társaság képviselője, a gyermekorvosi rendelőben magánrendelés tartásához kérte a képviselő-testület hozzájárulását. A képviselők, az erről szóló megállapodást elfogadták, de feltételként határozták meg, hogy a gyermekorvosi szakrendelés idejét és rendjét a magánrendelés nem zavarhatja.

A képviselő-testület támogatja Kocsis István rendőr alezredes Dabasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé kinevezését.

A képviselő-testület döntései szerint Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által szervezett balatoni kirándulást 50.000 Ft-tal, az első alkalommal megtartandó Roma Kulturális Napot pedig 100.000 Ft-tal támogatja Hernád Község Önkormányzata. Ebből az összegből a rendezvényhez elengedhetetlenül szükséges eszközöket (mobil WC, konténer) kell biztosítaniuk a szervezőknek.

Boldizsár Csaba jegyző

A május 30-i testületi ülés döntései

június 8, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

A Hernád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. május 30.-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a gyámhatóság 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. A képviselők a gyámhatóság, a jelző rendszer tagjainak és az Esély Családsegítő Szolgálat munkáját kiválóra értékelte.

Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 28-án megtartott ülésen elfogadta társulási megállapodásának módosítását, a képviselő-testület pedig jóváhagyólag határozatot hozott a módosítás elfogadásáról.

Boldizsár Csaba jegyző

Hernád község 2011. évi közbeszerzési terve

április 15, 2011 in Önkormányzati és hivatali információk

Közbeszerzési terv

Hernád Község Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014

április 15, 2011 in Önkormányzati és hivatali információk

Gazdasági program

Beszámoló a március 28-i testületi döntésekről

április 8, 2011 in Közérdekű információk, Legújabb híreink, Önkormányzati és hivatali információk

A Hernád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 28. megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A képviselő-testület meghallgatta és elfogadta Gelle Ferenc rendőr alezredes örkényi őrsparancsok beszámolóját a község közbiztonságának helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A beszámoló alapján megállapítható, hogy jelentősen csökkent a település közigazgatási határain belül elkövetett bűncselekmények és szabálysértések száma.

A képviselők megtárgyalták és elfogadták a 2010-2014-es önkormányzati ciklusra vonatkozó Gazdasági Programot. A gazdasági programot az alakuló ülést követő hat hónapon belül kell elfogadni.

A képviselő-testület elfogadta az 5/2011. (III. 29.) számú rendeletét a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) számú rendelet módosítására.

Hernád Község Önkormányzata által, jegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról is döntött a képviselő-testület. A tizenöt pályázó közül az állás betöltésére Boldizsár Csabát találták legalkalmasabbnak a képviselők.

A 6/2011. (III. 29.) számú rendeletet elfogadta a testület, a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 6/2004. (III. 29.) számú rendelet módosítására.

A képviselő-testület elfogadta a 7/2011. (III. 29.) számú rendeletét az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről. A rendelet meghatározza a hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakat.

A község életében jelentős szerepet töltenek be a civil szervezetek, amelyek munkáját az önkormányzat a költségvetési rendeletében meghatározott kereten belül évről-évre segíti. Idén a Humán Ügyek Bizottságának ajánlása alapján döntött a testület a civil szervezeteknek járó támogatás mértékéről.

A képviselő-testület úgy a határozott, hogy az óvodai tetőterének felújítására, fejlesztő szoba kialakítására és az iskola tornatermének felújítására pályázatot nyújt be. A testület továbbá, úgy döntött, hogy biztosítja a pályázatokhoz szükséges önrészt is.

A Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját segítendő, a képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy a Lehel út végén található régi játszótér parkosításához növények vásárlásával járul hozzá. Az említett területen zajló munkálatokat a Kisebbségi Önkormányzat szervezi és végzi.