Beszámoló a március 28-i testületi döntésekről

A Hernád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 28. megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A képviselő-testület meghallgatta és elfogadta Gelle Ferenc rendőr alezredes örkényi őrsparancsok beszámolóját a község közbiztonságának helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A beszámoló alapján megállapítható, hogy jelentősen csökkent a település közigazgatási határain belül elkövetett bűncselekmények és szabálysértések száma.

A képviselők megtárgyalták és elfogadták a 2010-2014-es önkormányzati ciklusra vonatkozó Gazdasági Programot. A gazdasági programot az alakuló ülést követő hat hónapon belül kell elfogadni.

A képviselő-testület elfogadta az 5/2011. (III. 29.) számú rendeletét a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) számú rendelet módosítására.

Hernád Község Önkormányzata által, jegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról is döntött a képviselő-testület. A tizenöt pályázó közül az állás betöltésére Boldizsár Csabát találták legalkalmasabbnak a képviselők.

A 6/2011. (III. 29.) számú rendeletet elfogadta a testület, a település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 6/2004. (III. 29.) számú rendelet módosítására.

A képviselő-testület elfogadta a 7/2011. (III. 29.) számú rendeletét az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről. A rendelet meghatározza a hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakat.

A község életében jelentős szerepet töltenek be a civil szervezetek, amelyek munkáját az önkormányzat a költségvetési rendeletében meghatározott kereten belül évről-évre segíti. Idén a Humán Ügyek Bizottságának ajánlása alapján döntött a testület a civil szervezeteknek járó támogatás mértékéről.

A képviselő-testület úgy a határozott, hogy az óvodai tetőterének felújítására, fejlesztő szoba kialakítására és az iskola tornatermének felújítására pályázatot nyújt be. A testület továbbá, úgy döntött, hogy biztosítja a pályázatokhoz szükséges önrészt is.

A Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját segítendő, a képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy a Lehel út végén található régi játszótér parkosításához növények vásárlásával járul hozzá. Az említett területen zajló munkálatokat a Kisebbségi Önkormányzat szervezi és végzi.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.