Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

A május 30-i testületi ülés döntései

A Hernád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. május 30.-án megtartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a gyámhatóság 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. A képviselők a gyámhatóság, a jelző rendszer tagjainak és az Esély Családsegítő Szolgálat munkáját kiválóra értékelte.

Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 28-án megtartott ülésen elfogadta társulási megállapodásának módosítását, a képviselő-testület pedig jóváhagyólag határozatot hozott a módosítás elfogadásáról.

Boldizsár Csaba jegyző

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.