Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Újabb nyertes Magyar Falu Program pályázatok Hernádon!

Nagy öröm érte az önkormányzatot a hét elején, amikor értesítést kaptunk, hogy újabb két MFP pályázaton nyertünk el támogatást. A támogatói döntés szerint orvosi eszközökre 2 millió Ft-ot költhetünk. Ebből az összegből a gyermekorvosi rendelő bútorzatát újítjuk meg és a védőnői tanácsadó bútor-illetve eszközállományát gyarapíthatjuk.

Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése tárgyában is pályáztunk és a létrehozandó tanyagondnoki szolgálatnak egy buszt vásárolhatunk, erre nyertünk el 15 millió Ft-ot. A buszt a tanyagondnoki szolgálat tevékenységének segítésére és más, közérdekű feladatok végrehajtására fogjuk használni, amellyel segíteni szeretnénk a közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést.

Mindkét projekt lebonyolítása szeptemberben kezdődik.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.