Magyar Falu Program

________

 

Új elismeréseket alapított Hernád Nagyközség Önkormányzata

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a helyi kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendeletét. A képviselő-testület a település érdekében végzett munka elismerésére két díjat alapított.

„Közösségünkért Díj” adományozható annak a személynek, társadalmi szervezetnek, vállalkozónak, vagy vállalkozásnak, aki a település gazdasági életében, településfejlesztésben, a település közéletében, karitatív tevékenység során, a tudomány, a művészetek, az egészségügy, az oktatás, a nevelés, szociális munka vagy sport területen eredményes munkát végzett vagy kiemelkedő sikert ért el.

„Gyermekeinkért Díj” adományozható azon magyar állampolgár részére, aki tartósan magas színvonalú pedagógiai és szakmai felkészültségből adódóan kiemelkedő eredményt ért el az óvodai, iskolai nevelő-oktató munkában, a tehetséggondozásban, a felzárkóztatásban, újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában, alkalmazásában, díj adományozható  továbbá az ifjúság nevelésében, ellátásában közreműködő, kimagasló tevékenységet végző személynek, társadalmi szervezetnek, egyházi közösségnek, civil szervezetnek, amely a településen huzamos ideig kiemelkedő munkát végzett.

Díjra javaslatot ebben az évben szeptember 20-ig lehet benyújtani.

A személyi javaslatokat zárt borítékban a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani a polgármesternek címezve. A javaslat kötelező tartalmi elemei:

  • javasolt személy, szervezet adatai,
  • díjra való alkalmasság indoklása, a kiemelkedő, illetve jelentős tevékenység kifejtése,
  • javaslatot tevő személy, illetve szervezet megnevezése.

                                                                                   Hernád Nagyközség Önkormányzata

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.