Új bölcsődénkbe dajkát keresünk

Hernádi Alapszolgáltatási Központ  a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hernádi Alapszolgáltatási Központ
bölcsődei dajka
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony           

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Erdő utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődében technikai, takarítási feladatok ellátása. Kisgyermeknevelők munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Középfokú végzettség,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • Egészségügyi alkalmasság,
  • Bölcsődei dajka képesítés megszerzésének vállalása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás
  • Fényképes szakmai önéletrajz;

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Hernádi Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (2376 Hernád, Köztársaság út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2209/2017. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
  • Elektronikus úton Árva Szilvia részére a jegyzo@hernad.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró 4 hónap próbaidőt határoz meg.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.