Magyar Falu Program

________

 

Ügyeljünk a közterületek rendjére és tisztaságára!

Tisztelt hernádiak!

Az elmúlt időszakban több lakossági észrevétel érkezett hivatalunkhoz – de magunk is észleltük – közterületeink elhanyagolt állapotával kapcsolatban.

Kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanok előtti zöldterület kaszálásáról, fűnyírásról, gyomtalanításról, a csapadékvíz-elvezető árkok tisztántartásáról, a járdára belógó ágak, bokrok metszéséről szíveskedjenek gondoskodni. Útjaink jelenlegi állapotának megőrzése, az állagromlás elkerülése érdekében, kérünk mindenkit, hogy a csapadékvizet az ingatlanok előtti árkokba vezessék bele.

Kérjük Önöket, hogy a jármű és gyalogosforgalom biztonságos közlekedése érdekében az ingatlanok előtt elhelyezett köveket szedjék fel, a csapadékvíz utcára történő kivezetését szüntessék meg.

A közterületek rendjéről és használatáról szóló 15/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

  • az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, gyommentesítésről, kaszálásról,
  • ingatlan előtti nyílt árok rendszeres kaszálásáról, tisztántartásáról,
  • a járda és az úttest közlekedésre alkalmassá tételéről, benyúló ágak, bokrok, megfelelő nyesésével,
  • ingatlan megműveléséről, rendben tartásáról, gyomtól, gaztól, hulladéktól való megtisztításáról
  • tilos az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 2 méter széles területsáv) fás szárú növényzettel való beültetése, a gyalogos forgalom bármilyen módon történő akadályozása,
  • tilos az ingatlanon keletkezett csapadékvíz közterületre történő kiengedése.

A rendezett településkép kialakítása, fenntartása mindannyiunk közös érdeke. Az önkormányzat intézményi, köztéri, közutakhoz kapcsolódó feladatainkat a rendelkezésünkre álló anyagi- és munkaerő kapacitással próbáljuk ellátni. A település rendezettségének javítása érdekében az Önök segítségére is szükségünk, van, ezét kérjük segítő együttműködéséket.

Bízunk abban, hogy akik eddig nem gondoskodtak ingatlanjaik környezetének rendben tartásáról, önként eleget tesznek kötelezettségüknek, elkerülve a hatósági eljárások megindítását.

Hernád, 2015. május 6.

Hernádi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.