Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Tornatermi gondnokot keresünk!

Hernád Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet TORNATERMI GONDNOK munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:
Kapcsolattartás, együttműködés az önkormányzat intézményeivel, civil szervezetekkel, csoportokkal, szakemberekkel. A községi sportpálya és az általános iskola tornaterme használatának szervezése és felügyelete. Információadás külső érdeklődők számára. A tornaterem és kiszolgáló helyiségei takarítási feladatainak ellátása.

Pályázati feltételek:
– érettségi bizonyítvány,
– B kategóriás jogosítvány,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Munkaviszony időtartama:
határozott idejű: 2017. február 1-től 2017. december 31-ig tartó jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
Hernád Fő utca 150.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a”Munka törvénykönyvéről szóló” 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázat benyújtásának határideje:
2017. január 20.

Pályázat benyújtásának módja:
Postai úton  Hernád Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (Hernád Köztársaság út 47.)
Személyesen a Hernád Nagyközség Önkormányzata polgármesterénél

Pályázat elbírálásának határideje:
2017. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot kiíró 3 hónapos próbaidőt határoz meg.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.