Tájékoztató közcsatornába bocsáthatósági határértékek betartásáról

Tisztelt Közületi Felhasználóink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4.sz mellékletében található kibocsátási határértékeket minden felhasználónak be kell tartania. A víziközmű- szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződésekben rögzítésre kerül, hogy csak kommunális jellegű szennyvíz bocsátható a közcsatornába és minden felhasználónak kötelessége a szennyvíz kibocsátást eszerint a szabály szerint végezni, és ellenőrizni.

Társaságunk felhívja a figyelmet, hogy a megnövekedett agglomerációs építkezési hullám eredményeképpen jelentősen megnőtt a szennyvíztisztító telepek és a csatornahálózatok terhelése minden településen.

A fentiek okán a DAKÖV Kft. ellenőrző csoportja laboratóriumi mintavétel keretén belül ellenőrzi, hogy a kibocsátott szennyvíz megfelel-e az engedélyezett határértékeknek.

A DAKÖV tájékoztatója itt olvasható (pdf)

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.