Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Tájékoztató a Hernádi Pitypang Óvoda bővítéséről

Több évtizedes tervezgetés és próbálkozás után Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022-ben kapott támogatást arra, hogy megvalósítsa a tervét: az óvoda bővítését. Elsősorban a megfelelő számú vizesblokk és a tornaszoba kiépítése volt a cél, de nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy a jelenleg a tetőtérben működő két csoport a földszinten legyen elhelyezhető.

A sikeres pályázat és a még szükséges előkészítő tevékenység lebonyolítása után elindítottuk a nyílt közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására. Nyolc érvényes ajánlat érkezett. A nyolc közül mindegyik teljesítette és igazolta a szükséges feltételek meglétét, így közülük azt kellett nyertesnek kihirdetni, amelyik a legkedvezőbb díjért vállalta elvégezni a munkát.

A nyertes ajánlattevővel 2023. augusztusában kötöttünk szerződést, majd szeptember 11-én átadtuk neki a munkaterületet. A kivitelező ezután elkezdte a munkát, azonban az év hátralévő részében – megítélésünk szerint – a munka nem haladt az elvárható ütemben és a szükséges szakértelem is hiányzott.

2024 februárjában a Képviselő-testületben felmerült, hogy esetleg szükségessé válhat a vállalkozói szerződés felbontása, ezért kapcsolatba lépett egy építési ügyekben jártas ügyvédi irodával.

2024. március 13-án az óvoda folyosójának Óvoda utcai fala az alapásás következtében megsüllyedt oly módon, hogy a tetőt csak a másik fal és a betonkoszorú tartotta. Az Önkormányzat műszaki ellenőrei – a vállalkozóval együtt – gondoskodtak a megfelelő alátámasztásról és a munkaterületet lezárták.

Az Önkormányzat 2024. március 18-án felmondta a vállalkozással kötött szerződést. Az ezt követő hat hétben a vállalkozó kérésére két alkalommal személyes tárgyaláson próbált a két fél megegyezni, azonban 2024. április 15-re egyértelművé lett, hogy a vállalkozás nem tudja azokat a műszaki és pénzügyi biztosítékokat nyújtani, amit az Önkormányzat a projekt biztonságos befejezésének érdekében kért. A Képviselő-testület ezért a felmondást megerősítette.

Az elszámolás után a projekt új közbeszerzési eljárás kiírásával folytatódhat, amely során új kivitelezőt kell kiválasztani. Az új eljárás meghosszabbítja a befejezési határidőt. Ennek pontos mértéke még nem ismert.

Az Óvoda utcai fal megsüllyedése miatt az Önkormányzat a konyha fölött működő két óvodás csoportot a Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtárba költöztette. Időközben független statikus szakértő véleményét kértük arról, visszaköltözhetnek-e a gyerekek az épületbe.

A szakértő egyértelműen leírta, hogy „A megsüllyedt falszakasz kivételével az épület többi szerkezete nem károsodott. Az épület kis tömegének köszönhetően további károsodás nem várható. (…) Azonnali intézkedésre nincs szükség. (…) A gyerekek visszaköltözhetnek a konyha fölötti tetőtérbe.”

Tájékoztatom a tisztelt szülőket, óvodapedagógusokat és minden hernádi lakost, hogy a Cinege és a Falevél csoportok a megszokott rendben 2024. április 22-től ismételten az óvodában dolgoznak majd.

A márciusban kialakult helyzetben tanúsított türelmüket Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nevében tisztelettel megköszönöm.

További türelmüket kérjük a meghosszabbodó kivitelezési határidő lejártáig is!

Hernád, 2024. április 19.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.