Magyar Falu Program

________

 

Tájékoztatás közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei ellenőrzéséről

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DAKÖV Kft. a 2023-as évnek megfelelően 2024. januártól is fokozott ellenőrzést tart a szolgáltatási területén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklet „A közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei” betartásáról. Az ellenőrzés során Társaságunk akkreditált laboratóriumi mintavételt végez, aminek eredménye alapján határérték túllépés esetén az üzletszabályzatunkban meghatározott kötbért vetünk ki, indokolt esetben pedig a szolgáltatást azonnali hatállyal fel is mondhatjuk jogsértő magatartás miatt.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az 58/2013. (II.27.) Kormány rendelet 88. § (4) bekezdés értelmében a bebocsátási pontnál Társaságunk bármikor előzetes értesítés nélkül tarthat ellenőrzést, amit a Felhasználó köteles elősegíteni.

Dabas, 2023. 12. 04.

DAKÖV Kft.

Csatornahasználati illemtan (pdf)

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. id. Dormány József, a hernádi állomásfőnök és a felesége (1958. június 25.)