Magyar Falu Program

________

 

Sajtóközlemény az energiahatékonysági projekt befejezéséről

A 2019.05.28. NAPON KELT TÁMOGATÁSI DÖNTÉS SZERINT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház épületének energetikai felújítása
valósult meg.

Projekt azonosítószáma: KEHOP5.2.916201700182

Kedvezményezett neve: HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Energetikai korszerűsítés megvalósítása Hernád településen

Támogatás összege: 75 173 647 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt leírása: A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház épületének
energetikai felújítása valósult meg.

A beruházás megvalósítása során az épületek energetikai korszerűsítésén túlmenően az
energiaköltségek csökkentése érdekében a Polgármesteri Hivatal épületére 8 kWos, a Művelődési
Ház épületére 4 kWos napelemes rendszer is telepítésére került sor. Az épületek hőtechnikai
állapota (szigeteletlen határoló szerkezetek, elavult nyílászárók, stb.) nem feleltek meg a hatályos
jogszabályi előírásoknak. A nem megfelelő légzárású ablakok következtében a fűtési költség
optimalizálhatatlan. Ezen tényezők okán a beruházás keretében megvalósult a homlokzati falak
hőszigetelése, a lábazati falak hőszigetelése, padlásfödém hőszigetelése, nyílászárók cseréje. Az
újonnan beépített, korszerű nyílászárók légtömörek, így a filtrációs veszteség is lecsökkent. A
homlokzati falak hőszigetelése 18 cmes EPS lemezzel, a lábazati falak hőszigetelése 18 cmes XPS
lemezzel, a padlásfödém hőszigetelése 12 cmes kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal történt.

A Polgármesteri Hivatal épületén a napelemes rendszer kialakítása során 31 db 260 Wp teljesítményű panel = 8,06 kWp modul kerül telepítésre. A napelemek 1 db Fronius Symo 8.03M típusú inverteren keresztül csatlakoznak a kialakítandó AC elosztócsatlakozó szekrényhez és a meglévő elektromos hálózathoz. A Művelődési Ház épületén a napelemes rendszer kialakítása során 16 db 260 Wp teljesítményű panel = 4,16 kWp modul kerül telepítése, amelyek 1 db Fronius Primo 4.01 típusú inverteren keresztül csatlakoznak a kialakítandó AC elosztócsatlakozó szekrényhez és a meglévő elektromos hálózathoz.

A fejlesztés megvalósításával jelentősen csökkent az épületek energiaigénye, valamint járulékos
előnyként jelentősen nőtt a komfortérzet, javult továbbá az épület állaga is. Lecsökkent továbbá az
ÜHG gázok kibocsájtása, mely segít csökkenteni a globális felmelegedést, és ökológiai lábnyomunk
elhatalmasodását, mely napjaink egyik legkockázatosabb fenyegetése. A beruházás
megvalósításának köszönhetően az épület éves elsődleges energiafogyasztása a két épület
vonatkozásában jelentősen csökken. A projekt ösztönzi az energiahatékonysági fejlesztések
megvalósítását, segíti a környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését,
hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javításához, s egyben költségcsökkenést is
eredményez az üzembentartó számára. Tekintettel arra, hogy hozzájárul a megújuló
energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához összhangban van a hazai
és EU stratégiával.

Projekt befejezése: 2020.12.03.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A projektről bővebb információt a
www.hernad.hu
oldalon olvashatnak.

További
információ kérhető:

Zsírosné dr. Pallaga Mária

0629/374122

polgarmester@hernad.hu

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.