Magyar Falu Program

________

 

Pedagógiai intézet született Hernádon

Az Arany János Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet megalapításának előkészületei 2011. első negyedévére nyúlnak vissza. A gondolat, hogy Hernád településén pedagógiai intézet alakuljon a Novoszolg Oktatási és Szolgáltató Kft. és a Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola harmonikus együttműködéséből született. A Novoszolg Kft. immáron már több, mint 2 éve segíti a hernádi iskola és a pusztavacsi tagintézmény munkáját különböző szolgáltatásaival (szaktanácsadások, szakértések, akkreditált pedagógus továbbképzések). A folyamatos és kiegyensúlyozott együttműködés, valamint a Novoszolg Kft. és a két intézmény állandó fejlődésének igénye tette lehetővé, hogy a közös munka erősítése érdekében a Novoszolg Kft. által alapított pedagógiai intézet alakuljon.

 

Az előkészületi munkák „gyümölcseként” 2011. augusztusában az Arany János Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet megkezdi működését. Az intézet alapító okiratában meghatározottak szerint számos szakmai szolgáltatást nyújt ügyfeleinek:

  • ·Pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtása a közoktatási intézmények és fenntartóik valamint a pedagógusok, tanulók számára az igényekhez alkalmazkodva.
  • ·Pedagógiai értékelés: a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő és oktatómunka eredményességének mérése, értékelése, a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezésének segítése.
  • ·Szaktanácsadás: az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése.
  • ·Pedagógiai tájékoztatás: a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek, stb.) gyűjtése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása
  • ·Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás: iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése óvodai nevelési programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok, tantervek készítésének segítése.
  • ·A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése.
  • ·A tanulók tájékoztatása, tanácsadó szolgálat működtetése, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével.
  • ·Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása: a versenykiírásban meghatározott feladatok ellátása a szervezővel kötött megállapodás alapján.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.