Magyar Falu Program

________

 

Pályázat hatósági ügyintézői állásra

Hernádi Polgármesteri Hivatal  a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Hernádi Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintézői munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Köztársaság út 47.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. melléklet 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő ügyintézői feladatok végzése. Jegyzői hatáskörbe tartozó katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági ellátások ügyintézői feladatai. Közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közigazgatásban eltöltött jogviszony

•         hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Árva Szilvia részére a jegyzo@hernad.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.hernad.hu – 2018. március 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt határoz meg. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány („A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”).

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.