Magyar Falu Program

________

 

Pályázat hatósági ügyintéző állásra

Hernádi Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Hernádi Polgármesteri Hivatalban
hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.09.01. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Köztársaság út 47.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. melléklet 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő ügyintézői feladatok végzése. Jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások ügyintézői feladatai. Közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, A) Felsőfokú végzettséggel: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.B) Érettségi végzettséggel: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti,műszaki középiskolai végezettség, vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. ,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közigazgatásban eltöltött jogviszony

•         hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Hernádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2376 Hernád, Köztársaság út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2243/2017 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.

•         Elektronikus úton Árva Szilvia részére a jegyzo@hernad.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.hernad.hu – 2017. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozott időre (előreláthatólag 2018. szeptember 1-ig) szól négy hónap próbaidő kikötésével. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány („A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”).

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.