Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Pályázat családgondozói állásra

Hernádi Polgármesteri Hivatal a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hernádi Polgármesteri Hivatal családgondozó munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Köztársaság út 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hernád nagyközség közigazgatási területén az 1997. évi XXXI.törvény 39.§ (2)-(4), 40.§, valamint az 1993. évi III.törvény 64.§ szerinti feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet II.rész 1. Alapellátások – családgondozóra vonatkozó képesítési előírások valamelyike,
 •         B kategóriás jogosítvány,
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs, együttműködési, problémamegoldó készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Fényképes önéletrajz
 •         Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •         30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
 •         Nyilatkozat az 1997.évi XXXI.törvény 15.§ (8) bekezdésben meghatározott kizárási ok nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Hernádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2376 Hernád, Köztársaság út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1534/2015. , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.
 •         Személyesen: Hernádi Polgármesteri Hivatal (lezárt borítékban), Pest megye, 2376 Hernád, Köztársaság út 47. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.hernad.hu – 2015. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró 6 hónapos próbaidőt határoz meg.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.