Magyar Falu Program

________

 

Óvodapedagógust keresünk

Hernádi Pitypang Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Hernádi Pitypang Óvoda óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 144.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok végzése a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Hernádi Pitypang Óvoda címére történő megküldésével (2376 Hernád, Fő utca 144. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1043/2015. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •         Elektronikus úton Lajosbányai Istvánné részére a ovoda@hernad.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         www.hernad.hu – 2015. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

Dabas Sportcsarnok 2013. március 23.