Magyar Falu Program

________

 

Óvodapedagógust keresünk

Hernádi Pitypang Óvoda
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hernádi Pitypang Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2016.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 144.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógusi feladatok végzése a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus végzettség,
  •         Büntetlen előélet
  •         Egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         fényképes önéletrajz
  •         végzettséget igazoló igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Hernádi Pitypang Óvoda címére történő megküldésével (2376 Hernád, Fő utca 144. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1387/2015. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •         Elektronikus úton Lajosbányai Istvánné részére az ovoda@hernad.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         www.hernad.hu – 2015. november 6.

 

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.