Magyar Falu Program

________

 

Óvodapedagógus állást hirdetünk!

Hernádi Pitypang Óvoda  a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 144.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógusi feladatok végzése a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         Egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz;

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány

•         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Lajosbányai Istvánné óvodavezető részére az ovoda@hernad.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az óvodavezető bírálja el. Az óvodavezető fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot kiíró 3 hónapos próbaidőt határoz meg.

 

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.