Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Országközepe Térségi Integrált Szakképző Központ

ok_logo

Az Országközepe TISZK célja, hogy összefogva a térségi szakképző iskolákat biztosítsa a magas szintű, versenyképes és piacképes
oktatást a régióban. C él, hogy olyan alternatívákat kínáljanak elsősorban az itt élő gyerekeknek, melyek teljes mértékben képesek versenyezni
a budapesti és az egyéb nagyvárosi szakképző intézményekkel, ezzel elérve, hogy a szakképzést választó gyerekek otthonukhoz közel tudjanak
továbbtanulni.

Az Országközepe TISZK projekt valójában két projektből tevődik össze, melyek célja egyfelől a megfelelő infrastruktúra kialakítása, másfelől pedig a szükséges szakmai fejlesztések elvégzése. A projekt 2008. novemberében indult és 2010. augusztus 31-ével fejeződik be. Ebből következően a 2010-2011-es tanévben a tagintézmények tanulói és oktatói már élvezhetik a fejlesztés minden előnyét.

Az Országközepe TISZK fenntartói társulásként az alábbi szakképző intézményekkel vesz részt a programban:
– Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Szigetszentmiklós)
– Fáy András Mezőgazdasági Közgazdasági Szakközépiskola Szakiskola és   Kollégium (Pécel)
– Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium (Dabas)
– Szterényi József Szakképző Iskola és Szakiskola (Monor)

A szakmai fejlesztésekre irányuló projekt az Európai Unió hazai forrásainak rendszerén belül a Társadalmi Megújulás Operatív Programjához tartozik és elsődleges célja a szakképzés hatékonyságának növelése.

Ami a konkrét szakmai előrehaladásra vonatkozik, 2008 júliusától pedagógusok és intézményvezetők számára meghirdetett képzések kezdődtek meg a projekt keretén belül. 2009 decemberéig az alábbi képzések és fejlesztések voltak beütemezve:

1. Rendszer moderátor képzés, amely a tanulás menedzsment rendszer bevezetőit képezte ki. A rendszer lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű digitális tananyagtartalmakat tároljon, továbbítson, és kommunikációs csatornát jelentsen diák – diák, tanár – diák és tanár – tanár között egyaránt.

2. Változásmenedzsment képzés és Szervezetfejlesztési képzés, amelyek a szakképző intézmények vezetőit készítették fel az Országközepe TISZK projektben megvalósuló programmal kapcsolatos feladatok ellátására.

3. A digitális iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése elkezdődött az Országközepe TISZK intézményeiben és az  elektronikus napló elindult a 10. szakközépiskolai évfolyamon. Az elektronikus napló bevezetésének értelme, hogy a digitális adatösszesítés képessége révén tehermentesíti a tanárokat annak érdekében, hogy az eddig adminisztrációra fordított idő ezután valós pedagógiai munkával telhessen. A napló használatának következő fázisa a szülők elektronikus úton való naprakész tájékoztatása lesz gyermekeik iskolai előrehaladásáról.

4. Mérés-értékelési rendszer került beszerzésre – érvényesítése, a napi használat részleteinek kidolgozása is elkezdődött. A digitális rendszer értelme, hogy az eddig a tanulók által papír alapon kitöltött felmérőket,
dolgozatokat ezen túl digitálisan, környezetkímélő módon lehessen kitölteni.

5. Összességében mindegy 500 tanórát lefedő, a tanulói motivációt jobban felkeltő digitális tananyagok kerültek kifejlesztésre, amelyeknek a napi szintű használata bevezetés alatt áll.

6. A szakképzés és a gazdálkodó szervezetek közötti együttműködés erősítése a célja a projekt több elemének(pl. digitális adatbázis jön létre a projekt keretében, amely összesíti az OKTISZK-et támogató vállalkozásokat).

A projekt összköltsége 300.000.000,- Ft, melyet az Európai Unió és a Magyar Állam 100%-ban finanszíroz.

A projekt azonosítója: TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0003
A projekt címe: „Országközepe TISZK szakmai fejlesztése”

Az infrastrukturális fejlesztésekre irányuló projekt az Európai Unió hazai forrásainak rendszerén belül a Közép-Magyarországi Operatív Programhoz tartozik és elsődleges célja az OKTISZK hatékony működéséhez szükséges
infrastrukturális fejlesztések megvalósítása.

A projekt konkrét szakmai tartalma: iskolaépület bővítése, átalakítása, felújítása; szakképzést segítő szakmai és informatikai eszközök beszerzése.

A beruházás keretében az alábbi feladatok valósulnak meg:

1 Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola bővítése egy nagyméretű kőműves tanműhellyel, egy demonstrációs teremmel és kiszolgáló helyiségekkel, meglévő épületek belső és külső felújítása és a szakmai oktatást segítő eszközök beszerzése, informatikai eszközök beszerzése.

2. Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola egy részének átalakítása, felújítása, két szakmai oktatásra alkalmas terem kialakítása kiszolgáló helyiségekkel.

3. A Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági Szakközépiskolában a szakmai oktatást segítő eszközök beszerzése.

4. A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolában a szakmai oktatást segítő eszközök beszerzése.

Jelenleg a két építkezés az ütemezésnek megfelelően halad, a befejezési határidő tarható és az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

A projekt azonosítója: KMOP-4.1.1/A-2008-0008
A projekt címe: „Országközepe TISZK infrastrukturális fejlesztése”

Projekt összköltsége: 847 644 119,- Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás: 762 987 707,- Ft

A projektek további előrehaladásáról a jövőben is tájékoztatni kívánjuk a Kedves Olvasót. További kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek.

Tisztelettel:
Mráz Lídia – KMOP projektmenedzser
Mail: mraz.lidia@dabas.hu
Web: www.oktiszk.hu

Halász József – TÁMOP projektmenedzser
Mail: jhalasz@kzsdabas.hu
Web: www.oktiszk.hu

 

 


Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.