Magyar Falu Program

________

 

Oravetz Anita kapta a Vas-Turcsányi Andrea-díjat!

Hernád Nagyközség Önkormányzata büszkén jelenti be, hogy kollégánk, Oravetz Anita, a Hernádi Alapszolgáltatási Központ vezetője kapta az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás által 2018-ban alapított Vas-Turcsányi Andrea-díjat a szociális munkában végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Oravetz Anita családjával

Oravetz Anita szociálpedagógus, fejlesztőpedagógus a Hernádi Alapszolgáltatási Központ  Intézményvezetője. Pályafutását tanítóként kezdte, több mint 15 évig dolgozott a Huszka Hermina Általános Iskolában, ahol a gyengébb tanulási képességekkel rendelkező gyermekek tanítói és fejlesztőpedagógiai munkáját végezte el. 2013-ban kezdett Hernádon családgondozóként, majd szociális előadóként dolgozni. 2017-ben a képviselő-testület az újonnan létrehozott Hernádi Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjének nevezte ki. Aktívan közreműködött az új intézmény feladatellátásának kialakításában. Az Alapszolgáltatási Központ napjainkra a szociális alapellátás szinte valamennyi feladatát önállóan látja el Hernádon.  Helyi igényeknek megfelelő ellátást nyújt a csecsemők 20 hetes korától az idős kor alkonyáig. Feladatai közé tartozik a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, család- és gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, bölcsődei ellátás biztosítása, és 2022. január 1-től a tanyagondnoki szolgáltatás.

Anita szakmai hitvallása: „Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy munkásokkal fát gyűjtesz, szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”

Intézményvezetőként, szociális szakemberként az emberi méltóság tisztelete, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, az egymást segítő, építő jellegű együttműködés jellemzi.

A fizikai segítségnyújtás mellett tudja, hogy a gondozottaknak, az intézményhez fordulóknak lelki feltöltődésre is szükségük van, ezért rendszeresen szervez lelki napot, egészségnapot, idős tornát, de már keresztrejtvényfejtő versenyen is megmérettek az érdeklődők.   Az alapellátásban lévő gyermekek kézműves délutánokon, táborokban vehettek részt. Évek óta szervezi a karácsonyi „Adni Jó” adománygyűjtő programot. Hátrányos helyzetű gyermekek részére 9. éve bonyolítja le önkéntes segítőkkel az egy hetes „Serte-Perte nyári napközis tábort. Kezdeményezésre indult el ebben az évben általános iskoláskorú gyermekek részére színházlátogatás és a „Magyaroszág Vár” programsorozat, melynek keretében természetjáró- felfedező kirándulásokat tesznek hazánkban. Szintén az ő szervezésében 53 gyermek vehetett részt nyáron a Zánkai Erzsébet Táborban. Anita mindig mer nagyot álmodni és meg is tesz, megmozgat mindent és mindenkit annak érdekében, hogy az álom valóra is váljon.

Szakmai elhivatottsága, munkabírása példaértékű, mindig képes a megújulásra, ugyanakkor az eredmények megőrzésére, az értékek- hagyományok tiszteletben tartására, a jó gyakorlatok tudatosításra törekszik.  Közvetlen kollégái a szociális alapellátás széles területén dolgoznak, mégis példaértékű módon tartja össze kis közösségüket.  Anitára és kollégáira mindig lehet számítani.

Nagyon jó kapcsolatot tart nemcsak a hernádi, hanem a járásban található intézményekkel, munkatársakkal. Széleskörű tapasztalattal, magas szintű szakmai tudással rendelkezik, szívesen fordulnak hozzá segítségért a környékbeli kollégái, ő pedig készségesen nyújt segítséget.  Az élet minden területén hisz a segítő együttműködésben – ahogyan mondani szokta: mert együtt könnyebb.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.