Magyar Falu Program

________

 

Ne rontsuk, ne nehezítsük egymás életét/Vigyázzunk környezetünkre

Ahogyan országosan, Hernádon is évről évre visszatérő problémát jelent az illegális hulladék elhelyezése erdőkben, szántóföldeken, külterületi utak mentén. A külterületi ingatlantulajdonosok sokszor szembesülnek a tulajdonukon illegálisan elhelyezett szeméttel. Vannak, akik a lakásfelújítás során keletkezett építési törmelék, nagyobb mennyiségű kommunális hulladék, de akár állati tetemek elhelyezésére mások tulajdonát használják. A hulladékról szóló törvény szerint az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ha az ingatlantulajdonosa nem tudja megnevezni azt, aki a szemetet tulajdonán jogellenesen elhelyezte, neki kell elszállítani. Ennek a hulladéknak az megfelelő helyre történő elszállítása a bosszúság mellett, az ingatlantulajdonosoknak – köztük az önkormányzatnak is – munkával és nem kevés költséggel jár együtt.

Ugyanakkor az illegális szemétlerakás egy másik problémáját jelenti, hogy településünkön is vannak olyan ingatlanok, ahol hosszú évek óta folytatnak illegális hulladékgyűjtést, tárolást.  Az ilyen jellegű hulladékgyűjtések, „kezelések” felszámolása érdekében a jogszabályokban biztosított lehetőségeinket igénybe vesszük, de sajnos megszüntetésük, az ellenük folytatott küzdelem bizony nem egyszerű. Ahhoz, hogy ebben változást érjünk el, lakossági összefogásra, segítségre van szükségünk. Ki kell jelentenünk, hogy az egyes ingatlanokon felhalmozott hulladék mennyisége csökkenne, vagy legalábbis nem növekedne, ha a kicserélt hűtőszekrényt, televíziót, kanapét, egyéb kommunális- és veszélyes hulladékot kizárólag az átvételére engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére adna át mindenki.  Tudni kell, hogy az is jogellenes magatartást valósít meg, aki hulladékot nem az engedéllyel rendelkező szervezet/személy részére adja át (!).

Arra kérünk mindenkit, hogy a feleslegessé vált hulladékától szabályosan szabaduljon meg. Az NHSZ-OKÖT Kft. évek óta biztosítja településünkön is a házhoz menő lomtalanítást, amelynek során előre egyeztetett időpontban egy naptári évben 2m3 lomot – kivéve elektronikus- gumiabroncs- veszélyes- építési-bontási hulladék – elszállítanak.

Célunk, hogy visszaszorítsuk az illegális szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket.  Önkormányzatunknak arra nincs lehetősége, hogy minden külterületi, belterületi utat kamerával figyeljen meg, munkánkhoz nagy segítséget jelentenek az állampolgári bejelentések. Mindannyian rendezett körülmények között szeretnénk, szeretünk élni, senki nem örülne/örül annak, ha lakóingatlana, telke szomszédságában illegális hulladékgyűjtés történik.  A megunt, lecserélt háztartási eszközök, berendezési tárgyak ajándékozása nagyon szép gesztus, de kérünk mindenkit, hogy az ajándékozás során győződjön meg arról, hogy azt valóban rendeltetésének megfelelően tovább használják, és nem egy illegális szemétlerakó helyen fog kikötni.

Amennyiben az tapasztalják, hogy környezetükben nem az arra jogosult részére adnak át hulladékot, tegyenek bejelentést a Polgármesteri Hivatalban. A bejelentő nevét minden esetben bizalmasan kezeljük.

Minél többen figyelünk arra, hogy a háztartásunkban keletkezett hulladékot, lecserélt eszközeinket, tárgyainkat az arra jogosultaknak adjuk oda, tisztább és egészségesebb lesz szűkebb és tágabb környezetünk. Mindenkinek fel kell ismernie, hogy nemcsak jelenünket, gyermekeink, unokáink jövőjét is veszélyeztetik az illegális hulladékgyűjtések!

Árva Szilvia
jegyző

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.