Megszüntették a veszélyhelyzetet!

Tisztelt hernádiak!

A Magyar Kormány a 282/2020.(VI.17.) Korm. rendeletében foglaltak szerint, 2020. június 18. napjával megszüntette a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet. Annak megszűnésével a kijárási korlátozásról szóló 71/2020.(III.27.) Korm. rendelet is hatályát vesztette, tehát az idősek időkorlát nélkül vásárolhatnak minden üzletben.

A veszélyhelyzet megszüntetésével egyidejűleg járványügyi készültség bevezetéséről döntött.

A hatodik életévet be nem töltött kiskorúak kivételével mindenki köteles tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során szájat és az orrot eltakaró eszközt (pld: orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

A vendéglátó üzlet belső részében az ott dolgozók szintén kötelesek a szájat, orrot eltakaró eszközt viselni.

Zenés, táncos rendezvény – zárt, van nem zárt helyen – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők száma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket is – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

Hernád Nagyközség Önkormányzata nevében köszönöm a veszélyhelyzet ideje alatt tanúsított megértésüket és fegyelmezettségüket.

Köszönöm kollégáimnak, hogy az embert próbáló időszakban, saját egészségüket sem féltve, folyamatosan ellátták munkájukat, viselkedésükkel példát mutattak mások számára.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.