Megalakult Hernád első cigány kisebbségi képviselő-testülete

cimer_greyA Helyi Választási Bizottság elnöke, Buka Barnabásné 2010. október 18-ára hívta össze a Hernádon első alkalommal megalakuló cigány kisebbségi képviselő-testületet. A rövid köszöntő után Buka Barnabásné ismertette a választás eredményét, átadta a képviselők megbízó leveleit, akik ezután lették az esküt.

Következő napirendi pontként a képviselő-testület saját tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt és elnökhelyettest választott. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke egyhangú szavazással Szabó József, az elnökhelyettes, szintén ellenszavazat nélkül, Rácz Zsolt János lett. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Rafael Józsefet jelölték ki.

A kisebbségi képviselők úgy határoztak, hogy a Hernádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnevezést választják maguknak. Majd megbízást adtak dr. Fazekas Tibor jegyzőnek és Boldizsár Csaba aljegyzőnek a Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására. Az ülés zárásaként úgy döntöttek, hogy elkészítik az önkormányzat ez évi és a 2011. évi munkatervét.

Boldizsár Csaba aljegyző

 

 

 

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.