Magyar Falu Program

________

 

Megalakult az új képviselő-testület

cimer_grey2010. október 13-án tartotta alakuló ülését a képviselő-testület. Az ülést korelnökként Szlukáné Fajt Mária vezette, aki rövid köszöntő után felkérte Buka Barnabásnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját az önkormányzati választásokról.

A megbízólevelek átvétele után először a képviselők, majd Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony tették le az esküt. Ezután a korelnök felkérte a polgármester asszonyt programjának ismertetésére. A rövid ismertető után, a korelnök javaslata alapján a képviselő-testület meghatározta a polgármester illetményét.

Sor került az alpolgármester megválasztására is, Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony Szlukáné Fajt Máriát javasolta erre a posztra, akit a képviselő-testület egyhangú szavazással választott meg, ezután került sor az alpolgármesteri esküre és tiszteletdíjának megállapítására.

Következő napirendi pontokként, a képviselő-testület megállapította a képviselők tiszteletdíját és kialakította az új bizottsági struktúrát. Mint ismeretes, a képviselők létszáma szinte a felére csökkent, így 4 bizottság helyett csak 2 bizottság lesz. A Pénzügyi Bizottság továbbra is megmarad, hiszen erre törvényi kötelezés van. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság munkáját a Humán Ügyek Bizottsága fogja ellátni. A bizottságok személyi összetétele pedig az alábbiak szerint alakul:

Pénzügyi Bizottság: Strupka Józsefné elnök, Bese Sándor, Opoczki Ferenc

Humán Ügyek Bizottsága: Miklósi László elnök, dr. Kollár László, Liga Mihály, Bese Judit, Helik Gabriella

A képviselői létszám és a bizottsági rendszer változása miatt aktuálissá vált a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata is. Ezzel a feladattal a képviselő-testület Fazekas Tibor jegyzőt és Boldizsár Csaba aljegyzőt bízta meg decemberi határidővel.

Az alakuló ülés következő pontjaként a polgármester asszony javasolta a képviselőknek, hogy az ócsai Tourinform Iroda munkájában Hernád Község Önkormányzata ne vegyen részt és az együttműködési megállapodást mondja fel. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással fogadta el.

Az ülés zárásaként néhány képviselő tolmácsolta a lakosság kérését, hogy valamilyen formában bővebb tájékoztatás jelenjen meg a testületi ülésekről. A lehetőségeket számba véve a képviselő-testület úgy döntött, hogy az üléseket követően 1 héten belül, az ott elhangzott és tárgyalt kérdésekről, döntésekről rövid jegyzői beszámoló jelenik meg a Hernád InfoTV-n és Hernád honlapján.

Boldizsár Csaba aljegyző

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. Szluka István 1962.