Magyar Falu Program

________

 

Megalakult az új képviselő-testület

2019. október 28-án a Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtárban tartott ülésén megalakult az új képviselő-testület. Szallerné Nagy Katalin a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt a képviselők esküt tettek, majd átvették megbízólevelüket. Ezután Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester asszony tett esküt és vette át megbízólevelét.
A polgármester asszony az eskütétel után köszönetet mondott a HVB tagjainak, a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, és a Helyi Választási Iroda munkatársainak a helyi önkormányzati választás lebonyolításában való közreműködésükért és lelkiismeretes munkájukért.Ezután került sor titkos szavazással az alpolgármester megválasztására. Hernád Nagyközség Önkormányzata alpolgármesterének 2019-től 2024-ig Bese Sándor képviselő urat választották meg a képviselők. Ezután az alpolgármester úr esküt tett a polgármester asszony és a testület előtt.
Az ülés utolsó mozzanataként sor került az önkormányzat bizottságai belső és külső tagjainak megválasztására, majd a külső tagok eskütételére.

Eredményes, jó munkát kívánunk a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak!

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai:

 • Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester asszony
 • Bese Sándor alpolgármester úr
 • Berczi Edit képviselő asszony
 • dr. Kollár László képviselő úr
 • Lajosbányai Dániel képviselő úr
 • Liga Mihály képviselő úr
 • Miklósi László képviselő úr

A Pénzügyi Bizottság tagjai:

 • Lajosbányai Dániel képviselő úr – elnök
 • Berczi Edit képviselő asszony
 • Liga Mihály képviselő úr
 • Karlikné Tóth Szilvia asszony – külső tag
 • Kongrácz Balázs úr – külső tag

A Humán Ügyek Bizottságának tagjai:

 • dr. Kollár László képviselő úr – elnök
 • Berczi Edit képviselő asszony
 • Miklósi László képviselő úr
 • Helik Gabriella asszony – külső tag
 • Petróczyné Pálffy Annamária asszony – külső tag
Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.