Még mindig a termőföld bejelentésről

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara értesítése alapján az alábbiakról tájékoztatjuk  a lakosságot.

Azokat a polgárokat, akik termőföldet, illetve mező-vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet használnak (azaz a földrészletet  az ingatlan-nyilvántartás szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartják nyilván), a termőföldről szóló 1994.évi LV. törvény rendelkezései alapján a termőföld nagyságától függetlenül  bejelentési kötelezettségek terhelik.

2013. szeptember 30-ig a földhasználónak két bejelentési kötelezettségnek  (földhasználat bejelentés, illetve azonosító adatközlés) kell eleget tenniük. Bejelentési kötelezettségüket teljesíthetik személyesen a Dabas Járási Hivatalban vagy postai úton. A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány a földhivatalok vagy a Vidékfejlesztési Minisztérium  honlapjáról letölthető. A bejelentés mindkét esetben díjmentes.

A bejelentés teljesítéséhez szükséges adatlapok a Polgármesteri Hivatalban is beszerezhetők.

Hernádi Polgármesteri Hivatal

Akadálymentesítés