Magyar Falu Program

________

 

Májusi döntéseink

Májusi testületi ülésein a képviselő-testület sok  fontos döntést hozott, amelyek az alábbiak:

Három határozatban rendezte és biztosította a feltételeket a Vízszolgáltató Kft. DAKÖV Kft-be való beolvadásához, amely a 2011. évi CCIX. törvény miatt vált szükségessé.

A testület engedélyezte a Hernád Info-Tv-nek, hogy nevében a település megnevezését használja.

Mint minden évben, a hernádi gyerekek idén is a révfülöpi táborban üdülhetnek. Az önkormányzat kettő, a tantestület által kiválasztott hátrányos helyzetű gyermek üdültetését állja, ahhoz 30-30 ezer forinttal járul hozzá.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 037/82.hrsz-ú ingatlanából 421 m2-t, illetve az önkormányzat tulajdonát képező 037/50.hrsz-ú ingatlanából 1086 m2-t elad Talmácsi Gábor részére.

A képviselő-testület megvitatta a 2011. évi gyámhatósági munkáról szóló beszámolót, amelyet évente készít el az Önkormányzat gyámügyi ügyintézője a Hivatal, az iskola és óvoda gyermekvédelmi felelősei, valamint az Esély Szociális Szolgálat adatainak felhasználásával. A beszámolót a testület alaposnak találta, kiválóra értékelte, s azt elfogadta.

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartások rendszeréről április 15-i hatállyal lépett életbe. A szabálysértési eljárások új rendszere miatt az önkormányzati rendeletekben szereplő szankciókat törölte a képviselő-testület. A új rendelet az alábbi korábbi helyi rendeleteket érintette:

1.§ A 11/2004.(VIII.9.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 14. §-át hatályon kívül helyezi.

2.§ A 15/2011 (XI. 29.) sz. rendelete a közterületek rendjéről és használatáról 26. §-át hatályon kívül helyezi.

3.§ A 4/2009.(II.16.) rendelete a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről 30. §-át hatályon kívül helyezi.

4.§ A 4/2011. (II. 14.) rendelete a község címeréről és zászlójáról, valamint pecsétjének használatának rendjéről 7. §-át hatályon kívül helyezi.

5.§ 6/2004. (III. 29.) sz. rendelete a település szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 20. §-át hatályon kívül helyezi.

A képviselő-testület ezután  2012. június 1-i hatályba lépéssel elfogadta  a Hernád Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.

Az Esély Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítására a jogszabályi változások miatt volt szükség, melyek értelmében az alaptevékenységeket pontos megnevezéssel és leírással is fel kell tüntetni az Alapító Okiratban, továbbá az intézmények önállóan gazdálkodnak, ezért az Alapító Okiratnak ki kell egészülni az intézmény bankszámla számával, adószámával, illetve statisztikai számjegyével. A képviselő-testület az Esély Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosításait elfogadta.

A Pannónia-Z Kft. hulladékfeldolgozó vállalkozás olyan módon végzi a tevékenységét, amely sok bosszúságot okoz a környező vállalkozásoknak. Telephelye már az autópályáról látszik és siralmas látványt nyújt. Zsírosné Pallaga Mária polgármester az elmúlt hetekben személyesen és levélben is felkereste az engedélyező hatóságokat a Pannónia-Z  Kft. működési-, illetve telephely engedélyének felülvizsgálata miatt. A folyamat tovább vitele miatt javasolta a képviselő-testületnek ideiglenes bizottság létrehozását a Pannónia-Z Kft. tevékenységének vizsgálata érdekében. A Bizottság tagjai: Bese Sándor, Liga Mihály, dr. Kollár László, Zsadányi Lászlóné és dr. Kiss Miklós.

Hatósági és szociális ügy tárgyalása miatt ezután a polgármester zárt ülést rendelt el.

A soron következő ülésre 2012. június 25-én 17 órai kezdettel kerül sor a polgármesteri hivatal tanácskozó termében.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.