Magyar Falu Program

________

 

Legyen egészség, összefogás és béke!

2022. március 15. van. Egyik legszebb, legmagasztosabb ünnepünk, a magyar szabadságért, a nemzeti önrendelkezésért vívott küzdelem ünnepe. Mit is kívánhatnék ilyenkor? Sokáig azt hittem, hogy leginkább egészséget, a hosszú járvány után szabadságot és zökkenőmentes újraindulást. Egymás felé irányuló figyelmet és türelmet, valamint közösségeinknek mielőbbi felépülést a tétlenség után. Most azonban legfőképpen azt kívánom, hogy legyen béke, mert ez szolgálja leginkább Hernád, Magyarország, Európa és az egész világ érdekeit. Az emberiség érdekeit. Legyen nyugalom, hogy szorgalmas népünk folytathassa ország és nemzetépítő munkáját. Senki ne féljen, senki ne szenvedjen hiányt semmiben.

A nagy dolgokhoz legtöbbször nagy összefogás szükséges. A márciusi ifjak is tudták ezt 1848-ban és azon dolgoztak, hogy minél többeket meggyőzzenek erről. Az emberek fogékonyak voltak az újra: szabadságot akartak, polgári fejlődést, magyar kultúrát és a magyar ember boldogulását. Ezeknek a dolgoknak kell minden korban a szemünk előtt lebegnie. Most, 2022-ben is.

Nem mond igazat az, aki azt mondja, a múltat végképp el kell törölni. A múlt eredményeit, vívmányait, országformáló eseményeit és hőseit meg kell őriznünk emlékezetünkben. Meg kell tanítanunk gyermekeinknek, unokáinknak, hogy miért kell kokárdát tűzni március 15-én, és azt, mit jelent a nemzeti színű szalagcsokor az emberek kabátjának hajtókáján.

Tűzzünk kokárdát most is március 15-én, aki teheti vegyen részt az ünnepségeken, a fantasztikus kulturális programokon. Élvezzük szabadságunkat, egymás társaságát!

Gondoljunk hazánkra, nemzetünkre, évezredes összetartó kultúránkra és eleinkre, akik közül sokan az életüket adták azért, hogy Magyarország létezzen és megmaradjon nekünk!

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
(Széchenyi István)

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

A Főtér díszítését köszönjük a Hernádi Pitypang Óvoda dolgozóinak és óvodásainak!

A Talpra magyar! című rajzpályázatra beküldött osztály-alkotások:                                  1/a.                                                                       1/b.

2/a.                                                 2/b.

 

                                 3/a.                                                     3/b.

                                   4/a.                                                         4/b.

                                  5/a.                                                     5/b.

 

                                   6/a.                                                       6/b.

                            7/a.

                            7/b.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.