Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Közművelődési munkatársat keresünk a művelődési házba

Művelődési Ház a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet közművelődési munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2376 Hernád, Fő utca 149.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kulturális és közösséget építő programok szervezése – gyermek és felnőtt korosztály számára – az ezekhez kapcsolódó feladatok ellátása. Rendezvényeken való részvétel. Közművelődési igények felmérése, művészeti értékek feltárása, megismertetése, helyi közművelődési szokások támogatása. Kommunikációs kapcsolattartás a helyi és a kistérség civil szervezeteivel, médiával. Riportok, interjúk készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, andragógus (művelődésszervező specializáció), kulturális közösségszervező, kulturális mediátor,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • sajtó valamely területén szerzett tapasztalat, jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolás:

  • Fényképes szakmai önéletrajz,
  • Erkölcsi bizonyítvány,
  • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Berczi Edit részére a bercziedit@hernad.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • hernad.hu – 2019. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

 

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.