Magyar Falu Program

Programajánló

________

 

Kitüntetéseket nyújtottunk át a forradalom és szabadságharc emléknapján

Hagyományosan nemzeti ünnepünkön, október 23-án adjuk át Hernádon az önkormányzat által alapított elismeréseket. Így volt idén is. A Hamvasban rövid ünnepi megemlékezés, majd Farkas-Barabás Réka és Farkas-Barabás Szabolcs műsora után Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester asszony és Bese Sándor alpolgármester úr átadták a díjazottaknak a kitüntetéseket.

A „Hernádért” Emlékérmet Hernád Nagyközség Önkormányzata 2013-ban alapította, s annak a magánszemélynek, társadalmi szervezetnek, vállalkozónak vagy vállalkozásnak adományozható, aki vagy amely a település fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, oktató-nevelő, egészségügyi  és közszolgálati munkában vagy a település érdekében kiemelkedően hasznos tevékenységet végzett.

Idén a “Hernádért” Emlékérmet Kleineisel György és a Hernádi Szülők a Gyermekekért
Egyesület kapta.

 

A Képviselő-testület augusztusi ülésén úgy döntött, hogy két új díjat alapít, a Gyermekeinkért Díjat és a Közösségünkért Díjat. Utóbbi elismerés adományozható annak a személynek, társadalmi szervezetnek, vállalkozónak, vagy vállalkozásnak, aki a település gazdasági életében, településfejlesztésben, a település közéletében, karitatív tevékenység során, a tudomány, a művészetek, az egészségügy, az oktatás, a nevelés, szociális munka vagy sport területen eredményes munkát végzett vagy kiemelkedő sikert ért el.

A Közösségünkért Díjat 2023-ban Kovács Istvánnak (posztumusz) és a Hernádi Angyalcsapatnak adományozta a Képviselő-testület.

„Gyermekeinkért Díj” adományozható azon magyar állampolgár részére, aki tartósan magas színvonalú pedagógiai és szakmai felkészültségből adódóan kiemelkedő eredményt ért el az óvodai, iskolai nevelő-oktató munkában, a tehetséggondozásban, a felzárkóztatásban, újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában, alkalmazásában. A díj adományozható  továbbá az ifjúság nevelésében, ellátásában közreműködő, kimagasló tevékenységet végző személynek, társadalmi szervezetnek, egyházi közösségnek, civil szervezetnek, amely a településen huzamos ideig kiemelkedő munkát végzett.

A Gyermekeinkért Díjat” Csimáné Kispál Gyöngyi, Duhaj Szidónia, Kollárné Krahulecz Lovász Ildikó,  Kongráczné Opóczky Erzsébet, Pál Mária, Somodi Éva, Svébisné Komjáti Rozália és Tóthné Gomola Katalin kapta.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Az ünnepségről készült képeket a Képtárban tekinthetik meg.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.