Magyar Falu Program

________

 

Kisgyermeknevelői állást hirdetünk!

Hernádi Alapszolgáltatási Központ  a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

2021.04.06. – 2022.08.31.                

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2376 Hernád, Erdő utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
0-3 éves korig kisgyermekek napközbeni ellátása, gondozása, nevelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA); vagy
 • középfokú képesítés, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő-és kisgyermekgondozó (OKJ), kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ);
 • vagy a fenti képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus szakképzettségű személy, pedagógia szakos bölcsész, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)- [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) (képesítéssel rendelkező személy esetén]
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Orvosi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • Erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás;
 • Fényképes szakmai önéletrajz;
 • Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 10/A.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. április 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.03.31.

A pályázatok benyújtásának módja:              

 • Elektronikus úton Oravetz Anita intézményvezető részére a bolcsode@hernad.hu e-mail címen keresztül
 • Postai úton, a pályázatnak a Hernádi Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (2376 Hernád, Köztársaság út 47.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Hernádi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.03.31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja. A pályázatot kiíró 4 hónap próbaidőt határoz meg.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.