Magyar Falu Program

________

 

Kisgyermeknevelői állásajánlat

Hernádi Alapszolgáltatási Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2376 Hernád, Erdő utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
0-3 éves korig kisgyermekek napközbeni ellátása, gondozása, nevelése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő-és kisgyermekgondozó (OKJ), kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ),

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

•         Orvosi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         Erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás

•         Fényképes szakmai önéletrajz;

•         Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Oravetz Anita intézményvezető részére a bolcsode@hernad.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Hernádi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja. A pályázatot kiíró 4 hónap próbaidőt határoz meg.

 

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23. Hriazik Pál, Rozbora József, Juris János, Bese János és Juris Mihály