Kisgyermeknevelő állás

Hernádi Alapszolgáltatási Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hernádi Alapszolgáltatási Központ

kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2376 Hernád, Erdő utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

0-3 éves korig kisgyermekek napközbeni ellátása, gondozása, nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő-és kisgyermekgondozó (OKJ), kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ),
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

  • Orvosi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás

  • Fényképes szakmai önéletrajz;

  • Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Hernádi Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (2376 Hernád, Köztársaság út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2079-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
  • Elektronikus úton Árva Szilvia részére a jegyzo@hernad.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.hernad.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró 4 hónap próbaidőt határoz meg.

Közérdekű elérhetőségek (Egységes orvosi ügyelet, MVM, Tigáz, Daköv…)

Népszámlálás 2022

Hasznos információk

Magyarország.hu

Elektronikus ügyintézés

Panaszrendezés

A kistérség települései

Galéria

2013. március 23.